Чланови

Назив тима,

стручног већа

Руководилац

Назив тима,

стручног већа

Руководилац

Тим за заштиту

Бојана Јањанин

Ученички парламент

Маниша Вукмировић

Тим за самовредновање

Мирјана Јакшић

Културна делатност

Мирјана Коров

Подршка ученицима

Ирена Пилиповић

Инклузивно образовање

Слађана Обрадовић

Настава и учење

Развој школског програма

Тамара Стојановић Бајић

Разредна настава

Светлана Чоловеић

Постигнућа ученика

Тања Васиљевић

Српски језик

Маркетинг школе

Лана Шепељ

Руковођење и ресурси

Међупредметне компетенције и предузетништво

Катарина Јовановић

Срђан Пранић

Страни језици

Мелинда Рамадани

Професионална оријентација

Развојно планирање

Драгана Медић

Математика, информатика, тио

Наташа Вукша

Географија и историја

Дарко Радуловић

Биологија, хемија, физика

Небојша Стевановић

Физичко васпитање

Драган Лозанов

Ликовно, музичко, верска

Емина Боснић

Продужени боравак

Тамара Тасић

Заштита животне средине

Маја Марковић