Нажалост то није тачан одоговор!

Бројеви четврте десетице су:

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40.

Број четврте десетице чији је збир цифара 6 јесте…