Упутство за приступање електронском дневнику

Електронском дневнику приступате на адреси: 

https://moj.esdnevnik.rs/login

Параметре за иницијални приступ родитељ преузима од одељенског старешине, а затим систем захтева да родитељ промени лозинку. Корисничко име је електронска адреса коју је родитељ или законски старатељ раније доставио одељенском старешини.