МПНТР планира да и у школској 2022/23 години обезбеди бесплатне уџбенике за ученике из следећих категорија:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);
  2. Ученици који основношколско образовање стичу по ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3);
  3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
  4. Ученици који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања;
  5. Ученици 1.и 2. разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени садржаји на знаковном језику.

Школи као доказ за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица – решење о праву на социјану помоћ;
  • За ученике који су породици треће дете у систему школовања – потврду васпитно образовне установе о својству ученика за свако дете.
  • За ученике који образовање стичу по ИОП-у није потребна посебна документација

Пријаву са неопходном документацијом потребно је донети у рачуноводство школе до 30. 03. 2022. године.