Ученици одељења 6-4 су у организацији разредног старешине Маје Марковић на часу одељењске заједнице (30.9.2021) учествовали у реализацији прве радионице на тему,,Микроорганизми и здравље“. У оквиру радионице ученици су на занимљив начин путем практичаног и групног рада продубили знање о значењу појмова здравља и личне хигијене – узрочницима болести који се могу пренети путем првљавих руку, као и о значају правилиног одржавања намирница. У току школске године планарано је одржавање већег броја радионица чији је циљ унапређење међупредметне компетенције ученика – одговоран однос према здрављу.
Одељењски старешина и наставница биологије, Маја Марковић