Поштовани родитељи (и други законски заступници),
Пријем за ученике првог разреда биће одржан у среду 1. септембра 2021. године у 9 часова у школском дворишту или у сали за физичко у случају лоших временских услова. 
Након пријема информације о даљим активностима ученика током прве радне недеље. Молимо родитеље (и друге законске застпнике) да у потпуности поштују прописане мере страгегије за ублажавање ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама.
 
Катарина Јовановић, 
Директор ОШ ,,Сава Шумановић“