Поштовани родитељи (и други законски заступници ученика),

Министарство просвете науке и технолошког развоја одлучило је да се, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, настава у старијим разредима основне школе одвија на даљину у периоду од 15. до 19. марта 2021. године. Настава ће се одвијати у послеподневној смени. Часови ће се одвијати по постојећем распореду, по датој  сатници.

САТНИЦЕ ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА

1.ЧАС

13.00-13.45

2.ЧАС

13.50-14.35

3.ЧАС

14.40-15.25

4.ЧАС

15.45-16.30

5.ЧАС

16.35-17.20

6.ЧАС

17.25-18.05

7.ЧАС

18.10-18.55

Начин одржавања наставе на даљину

Часови се одржавају у реалном времену путем школске платформе Гугл учионица.

У наредној радној недељи (15-19. март) неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Наставници имају могућност да одрже писане провере знања које су заказане за наредну радну недељу путем интернета  или да их одложе за наредни период.

У складу са добијеним препорукама за организацију рада на даљину предметни наставници су дужни да бележе у дневнику ученике који нису присуствовали часовима на даљину путем школске платформе. Молимо вас да, у складу са расположивим техничком могућностима, омогућите вашој деци да редовно прате часове и да активно учествују у реализацији свих планираних активности. У случаји да ученици не могу да прате наставу на даљину из оправданих разлога, обавестите одељењске старешине како би се ученицима пружила додатна подршка.

 

С поштовањем,

Катарина Јовановић, директор ОШ ,,Сава Шумановић“