Десетог децембра 2020. године у одељењу   3/4 обележен је Међународни дан људских права. Библиотекарка је ученике упознала са тим важним датумом, који је  Генерална скупштина Уједињених нација прогласила као Дан људских права давне 1950.године. Ученици су упознати са неким од најважнијих људских права као што су: право на образовање,право на здравствену заштиту, право на становање, храну,одећу и воду, право на живот. Библиотекарка им је прочитала нека од дечјих права из Конвенције Уједињених нација о правима детета. Пустила им је неколико прилога са  интернета. Након одгледаних прилога смо разговарали о злостављању деце, старијих особа и о узроцима насиља, затим о заштити човекове околине, о правима, али и обавезама деце. На крају часа ученици су добили теме за литерарне и ликовне радове који ће бити жирирани после школског распуста.