У овом путовању улазимо у воз који нас води кроз чаробну науку ФИЗИКУ. Помињу се:
  • сила
  • супстанце
  • кружење материје у природи
  • брзина
  • врсте кретања
  • средња брзина
Очекуја нас још много дестинација кроз физику!