Поштовани родитељи будућих првака,
 
Упис деце у први разред школске 2019/20. године почиње у понедељак 1. априла 2019.
године и траје до 31. маја 2019. Упис ће се обављати сваког радног дана код секретара
школе од 10 до 14 часова. На основу члана 18 Закона о основама система образовања и
васпитања у први разред уписују се деца рођена од 1. марта 2012. и деца рођена до 28. фебруара
2013. године.
Документација потребна за упис у први разред:
1. Уверење о пребивалишту
2. Извод из матичне књиге рођених
3. Лекарско уверење да је дете способно за школу
4. Уверење о завршеном предшколском програму
 
У складу са дописом министра, родитељи могу поднети захтев школи да, у њихово име
уверење о пребивалишти и извод из матичне књиге рођених прибави електронским
путем. Захтев се подноси у писаној форми код секретара школе у термину уписа. Том
приликом родитељ је дужан да преда секретару лекарско уверење да је дете способно за
школу. Родитељи који желе да им дете похађа продужени боравак дужни су да
прилоком уписа доставе потврду да су оба родитеља запослена.
Родитељи могу и сами извадити сва документа и предати фотокопије приликом уписа.
Уверење о завршеном предшколском програму се доставља накнадно, када ученици у
јуну заврше предшколски програм.
Након уписа, секретар ће родитељима заказати термин за проверу спремности детета за
полазак у школу код психолога или педагога школе.
Добро дошли!