Свака лименка се рачуна

Наша школа је у оквиру свог програма за заштиту животне средине од 2017. године постала активна члан програма  ,,Свака лименка се рачуна“. Више о датом програму и њиховим акцијама можете прочитати на сајту https://svakalimenkaseracuna.rs/

Циљ и жеља школе је да учествовањем у датом програму прошири свест ученика и локалне заједнице о предности и важности рециклаже метала, као и начину како можемо заштити и унапредити нашу животну средину.

Овом приликом позивам све ученике и њихове породице да у Новој 2019. години наставе са доношем и одлагањем лименки унутар школе у одговарајуће обележене канте за рециклажу лименки.

Координатор тима за заштиту животне средине,

Маја Марковић