РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ДАН И ВРЕМЕ

ОД (h)

ДО(h)

Јелена Милосављевић

1. у месецу уторак после подне

18.20

19.00

Светлана Кнежевић

1. у месецу поподне уторак

18.20

19.05

Весна Јањић

1. у месецу  поподне уторак

18.20

19.05

Тања Васиљевић

Уторак 

18.20

19.05

Слађана Обрадовић

Уторак, 3. час

15.55

16.40

Мирјана Јакшић

Четвртак, 5. час

17.30

18.20

Брaнка Несторовић

Четвртак, 4. час

16.40

17.30

Јелена Јовић

Четвртак

18.20

19.05

Зоран Петковић

Понедељак, 2. час

14.50

15.35

Саша Станојевић

Петак, 3. час

15.55

16.40

Ирена Пилиповић

Петак, 5. час

17.30

18.20

Бојана Јањанин

Уторак (у поподневној смени)

17.35

18.00

Светлана Чоловеић

Уторак, 4. час

16.40

17.30

Мирјана Коров

Петак (4. час у поподневној смени)

16.40

17.30

Наташа Марјановић

Уторак

17.35

18.00

Сања Живановић

Уторак, (6. час после подне)

17.35

18.15

Ивана Домиан

Понедељак у поподневној смени

18.20

19.05

Славица Ђурић

Уторак, 5. час

17.30

18.30

Ненад Пантић

Четвртак, 4. час

16.40

17.30

Емина Боснић

Петак, 5. час у поподневној смени

17.35

18.20

Немања Боснић

Уторак, 5. час у поподневној смени

17.35

18.20

Мелинда Рамадани

Понедељак, 5. час

17.35

18.20

Зорана Ђурић

Уторак, 6. час

18.20

19.05

Сали Мехмети

Понедељак, 1.час

    13.15

14.00

Име и презиме наставника

Дан  и време

од(х)

до (х)

Ивана Грујић

Уторак 4.час – обе смене

10.45

16.00

11.30

16.45

Мирјана Зарић

Петак 3.час

15.10

15.55

Небојша Стевановић

Понедељак 4.час

16.00

16.45

Драган Лозанов

Уторак 3. – обе смене

9.55

15.10

10.40

15.55

Дејан Арбутина

Уторак 5.час – обе смене

11.35

16.50

12.20

17.35

Шепељ Лана

Уторак 4.час

16.00

16.45

Снежана Стојановски

уторак 4. час – обе смене

16.00

16.45

Сузана Новковић

Уторак 3.час

15.10

15.55

Марија Рангелов

Четвртак 6.час – обе смене

12.25

17.40

13.10

18.25

Горан Радовановић

Понедељак 5.час

16.50

17.35

Весна Палавестра

Понедељак 4.час

16.00

16.45

Емилија Васиљевић

Понедељак 4.час – обе смене

10.45

16.00

11.30

16.45

Његош Клисура

Понедељак 6.час – обе смене

12.25

17.40

13.10

18.25

Јелена Новаковић

Четвртак 3.час

15.10

15.55

Сања Савић Страка

Уторак 4.час

16.00

16.45

Дарко Радуловић

Петак 2.час

14.05

14.50

Маја Марковић

Петак 4.час обе смене

10.45

16.00

11.30

16.45

Милан Ђорђевић

Петак 5.час – обе смене

11.35

16.50

12.20

17.35

Јасминка Плазић

Понедељак 5.час

16.50

17.35

Јелена Солујић

Понедељак 4.час

16.00

16.45

Јелица Стојчић

Среда 4.час – обе смене

10.45

16.00

11.30

16.45

Ивана Ковачевић

Среда  3.час

15.10

15.55

Мирослав Нинковић

Четвртак 3.час – обе смене

9.55

15.10

10.40

15.55

Гордана Шиндик

Четвртак 6.час – обе смене

12.25

17.40

13.10

18.25

Марија Стојиловић

Петак 4.час

16.00

16.45

Срђан Пранић

Понедељак  5.час – обе смене

11.35

16.50

12.20

17.35

Емилија Боснић

Петак, 5.час супротна смена

16.50

17.35

Ана Опачић

Понедељак 3.час – обе смене

9.55

15.10

10.40

15.55

Маниша Вукмировић

Среда 2.час

8.50

14.05

9.35

14.50

Немања Боснић

Уторак 5.час – супротна смена

16.50

17.35

Наташа Вукша

Четвртак 4.час

16.00

16.45

Пламенка Рашковић

Среда 5.час

16.50

17.35

Ред.

број

 

         Датум

 

             Дан

 

Време  одржавања

 

1.

 

07. 10. 2019.

 

понедељак

 

18.30 h – 19.30 h

 

 

2.

 

05. 11. 2019.

 

уторак

 

18.30 h – 19.30 h

 

 

3.

 

04. 12.2019.

 

среда

 

18.30 h – 19.30 h

 

 

4.

 

12. 03. 2020.

 

четвртак

 

18.30 h – 19.30 h

 

 

5.

 

24. 04. 2020.

 

петак

 

18.30 h – 19.30 h

 

 

6.

 

18. 05. 2020.

 

понедељак

 

18.30 h – 19.30 h