СТРУЧНА ВЕЋА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА

НАЗИВ ВЕЋА

ЧЛАНОВИ

РУКОВОДИЛАЦ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Срђан Пранић, Мирјана Зарић, Снежана Стојановски, Лана Шепељ, Марија Рангелов

Марија Рангелов

СТРАНИ ЈЕЗИК

Весна Палавестра, Јасминка Плазић, Мелинда Рамадани, Маја К. Мацура, Зорана Ђурић, Јелица Стојчић

Маја К.Мацура

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ТИО

Наташа Вукша, Горан Радовановић, Александра Вуковић, Тамара Пантелић, Гордана Шиндик, Дејан Арбутина, Марија С.Јовановић

Александра Вуковић

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА И ФИЗИКА

Небојша Стевановић, Ивана С.Грујић, Маја Марковић, Милан Ђорђевић, Александра Стефановић

Маја Марковић

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

Дарко Радуловић, Сузана Новковић, Ивана Ковачевић, Мирослав Нинковић

Ивана Ковачевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА, ЛИКОВНА КУЛТУРА И ВЕРСКА НАСТАВА

Јелена Солујић, Пламенка Рашоковић, Сања С.Страка, Емина Боснић, Немања Боснић

Немања Боснић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Маниша Вукмировић, Драган Лозанов, Ана Опачић

Маниша Вукмировић

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Учитељи разредне наставе од 1-4 разреда

Јелена Јовић

СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Учитељи продуженог боравка

Алиса Лозанов