Поштовани родитељи,
приликом предаје захтева за одштету осигурања АМС потребно је доставите попуњене формуларе који се налазе у прилогу. Уз то потребно је доставити и следеће:
  • медицинску документацију;
  • копију извода из матичне књиге рођених;
  • очитану личну карту родитеља и 
  • ископирану картицу текућег рачуна.
Све то родитељи достављају рачуноводству школе, које се затим прослеђује АМС.
 
Остале потребне информације можете добити на телефон школе: 011-317-0492.