Обавештења - Завршни испит

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРЕДАЈА ЛИСТА ЖЕЉА

1. И 2. ЈУЛ 2020.

8 – 15h

Упутство за поступак подношења приговора првостепеној комисији

1. Родитељ, након увида у одговарајући електронски тест, подноси приговор у школи коју похађа ученик, користећи Образац 11 (довољан број примерака обрасца штампа школа).

УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ ИСПИТ У УЧИОНИЦАМА У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ 
Завршни испит ће се спроводити према следећем распореду:
 • тест из српског језика:
среда
17. јуна 2020. од 9 – 11.00h
 • тест из математике :
четвртак
18. јуна 2020. од 9 – 11.00 h
 • комбиновани тест:
петак

19. јуна 2020. од 9 – 11.00 h

Сва три дана полагања завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15h да би били распоређени у просторије где ће полагати завршни испит. Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеним кодираним идентификационим бројем ученика.
У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика.
Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15
минута
Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК:
  • графитна оловка
  • и гумица.
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ :
  • графитна оловка,
  • гумица,
  • троугао,
  • лењир
  • и шестар.
две хемијске оловке обезбеђује школе