Сети се Небојша назива улице. Сада му муку ствара кућни број. На часу математике, када су учили бројеве прве стотине Софија му је рекла да на њеној кући стоји број 4. десетице чији је збир цифара 6.