Нажалост, одговор није тачан!

Слика коју видимо кроз дурбин је облика круга.

Покушај поново!