НАСТАВНИ КАДАР

I1   –   Слађана Обрадовић

I2   –   Мирјана Јакшић

I3   –   Ивана Радовановић

I4   –   Јелена Јовић

I5   –   Зоран Петковић

II1  –   Саша Станојевић

II2  –   Сенка Васин

II3  –   Бранка Несторовић

II4  –   Светлана Чоловеић

II5  –   Илија Тасић

III1 –   Наташа Марјановић

III2 –   Ненад Пантић

III3 –   Ивана Домиан

III4 –   Сања Живановић

III5 – Славица Ђурић

IV1 –  Јелена Милосављевић

IV2 –   Светлана Кнежевић

IV3 –   Весна Јањић

IV4 –   Тања Васиљевић

ПРОДУЖАНИ БОРАВАК

Тамара Тасић

Марина Пантић

Драгана Петошевић

Јован Николић

Срђан Пранић – професор српског језика и књижевности

Лана Шепељ – професор српског језика и књижевности

Снежана Стојановски – професор српског језика и књижевности

Мирјана Зарић – професор српског језика и књижевности

Јасминка Плазић – професор енглеског језика

Маја Кристан Мацура – професор енглеског језика

Селена Шљиванчанин – професор енглеског језика

Емилија Марковић – професор енглеског језика

Весна Палавестра – професор немачког језика

Ивана Панић – професор немачког језика

Горан Радовановић – професор математике

Наташа Вукша – професор математике

Јелена Новаковић  – професор математике и информатике

Сузана Новковић – професор историје

Дарко Радуловић – професор историје и грађанског васпитања

Ивана Ковачевић – професор географије

Мирослав Нинковић – професор географије

Милан Ђорђевић -професор биологије

Маја Марковић – професор биологије

Небојша Стевановић – професор хемије

Ивана Грујић Скочајић – професор физике

Гордана Шиндик – професор техничког и информатичког образовања

Марија Савић Јовановић – професор техничког и информатичког образовања

Ђурђија Арсић – професор техничког и информатичког образовања

Дејан Арбутина – професор техничког и информатичког образовања

Драган Лозанов – професор физичког васпитања

Маниша Вукмировић – професор физичког васпитања

Ана Опачић – професор физичког васпитања

Пламенка Рашковић – професор музичке културе

Јелена Солујић – професор музичке културе

Сања Савић Страка –  професор ликовне културе

Бојан Савић – професор ликовне културе

Емина Боснић – наставник верске наставе

Немања Боснић – наставник верске наставе

Сали Мехмети – наставник исламске вероисповести