НАСТАВНИ КАДАР

I1   –   Саша Станојевић

I2   –   Ирена Пилиповић

I3   –   Бојана Јањанин

I4   –   Светлана Чоловеић

I5   –   Илија Тасић

II1  –   Наташа Марјановић

II2  –   Ненад Пантић

II3  –   Ивана Домиан

II4  –   Сања Живановић

II5  –   Славица Ђурић

III1 –   Јелена Милосављевић

III2 –   Светлана Кнежевић

III3 –   Весна Јањић

III4 –   Тања Васиљевић

IV1 –   Слађана Обрадовић

IV2 –   Мирјана Јакшић

IV3 –   Ивана Радовановић

IV4 –   Јелена Јовић

IV5 –   Зоран Петковић – Драгана Митровић

ПРОДУЖАНИ БОРАВАК

Тамара Тасић

Алиса Лозанов

Бранка Несторовић

Зорана Којадиновић

Срђан Пранић – професор српског језика и књижевности

Лана Шепељ – професор српског језика и књижевности

Снежана Стојановски – професор српског језика и књижевности

Мирјана Зарић – професор српског језика и књижевности

Јасминка Плазић – професор енглеског језика

Маја Кристан Мацура – професор енглеског језика

Селена Шљиванчанин – професор енглеског језика

Емилија Марковић – професор енглеског језика

Весна Палавестра – професор немачког језика

Ивана Панић – професор немачког језика

Горан Радовановић – професор математике

Наташа Вукша – професор математике

Јелена Новаковић  – професор математике и информатике

Сузана Новковић – професор историје

Дарко Радуловић – професор историје и грађанског васпитања

Ивана Ковачевић – професор географије

Мирослав Нинковић – професор географије

Милан Ђорђевић -професор биологије

Маја Марковић – професор биологије

Небојша Стевановић – професор хемије

Ивана Грујић Скочајић – професор физике

Гордана Шиндик – професор техничког и информатичког образовања

Марија Савић Јовановић – професор техничког и информатичког образовања

Ђурђија Арсић – професор техничког и информатичког образовања

Дејан Арбутина – професор техничког и информатичког образовања

Драган Лозанов – професор физичког васпитања

Маниша Вукмировић – професор физичког васпитања

Ана Опачић – професор физичког васпитања

Пламенка Рашковић – професор музичке културе

Јелена Солујић – професор музичке културе

Сања Савић Страка –  професор ликовне културе

Бојан Савић – професор ликовне културе

Емина Боснић – наставник верске наставе

Немања Боснић – наставник верске наставе

Сали Мехмети – наставник исламске вероисповести