НАСТАВНИ КАДАР

I1   –   Јелена Милосављевић

I2   –   Светлана Кнежевић

I3   –   Весна Јањић

I4   –   Тања Васиљевић

II1  –   Слађана Обрадовић

II2  –   Мирјана Јакшић

II3  –   Ивана Радовановић

II4  –   Јелена Јовић – Бранка Несторовић

II5  –   Зоран Петковић

III1 –   Саша Станојевић

III2 –   Сенка Васин – Ирена Пилиповић

III3 –   Бојана Јањанин

III4 –   Светлана Чоловеић

III5 –   Мирјана Коров

IV1 –   Наташа Марјановић

IV2 –   Сања Живановић

IV3 –   Ивана Домиан

IV4 –   Славица Ђурић

IV5 –   Ненад Пантић

ПРОДУЖАНИ БОРАВАК

Илија Тасић

Марина Пантић

Тамара Стајин

Срђан Пранић – професор српског језика и књижевности

Лана Шепељ – професор српског језика и књижевности

Снежана Стојановски – професор српског језика и књижевности

Мирјана Зарић – професор српског језика и књижевности

Јасминка Плазић – професор енглеског језика

Маја Кристан Мацура – професор енглеског језика

Селена Шљиванчанин – професор енглеског језика

Емилија Марковић – професор енглеског језика

Весна Палавестра – професор немачког језика

Ивана Панић – професор немачког језика

Горан Радовановић – професор математике

Наташа Вукша – професор математике

Јелена Новаковић  – професор математике и информатике

Сузана Новковић – професор историје

Дарко Радуловић – професор историје и грађанског васпитања

Ивана Ковачевић – професор географије

Мирослав Нинковић – професор географије

Милан Ђорђевић -професор биологије

Маја Марковић – професор биологије

Небојша Стевановић – професор хемије

Ивана Грујић Скочајић – професор физике

Гордана Шиндик – професор техничког и информатичког образовања

Марија Савић Јовановић – професор техничког и информатичког образовања

Ђурђија Арсић – професор техничког и информатичког образовања

Дејан Арбутина – професор техничког и информатичког образовања

Драган Лозанов – професор физичког васпитања

Маниша Вукмировић – професор физичког васпитања

Ана Опачић – професор физичког васпитања

Пламенка Рашковић – професор музичке културе

Јелена Солујић – професор музичке културе

Сања Савић Страка –  професор ликовне културе

Бојан Савић – професор ликовне културе

Емина Боснић – наставник верске наставе

Немања Боснић – наставник верске наставе

Сали Мехмети – наставник исламске вероисповести