Обавештавамо родитеље да школа може да упише у први разред дете са подручја друге школе, а на захтев родитеља. 

Школа ће извршити упис након поднете молбе од стране родитеља која се предаје најкасније до 1. фебруара 2023. године. 

Молбу можете предати секретару школе сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 сати. Уколико школа има просторне, кадровске и финансијске могућности, након разматрања поднетих молби, извршиће упис детета у први разред. 

О овој одлуци по захтеву родитеља за упис детета ван подручја школе, директор ће обавестити родитеље до 30.4.2023.