ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

„ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ 2022.

Овогодишња читалачка смотра „Читалачка значка“ у нашој школи биће реализована у периоду од новембра 2021., до маја 2022. године. У смотри могу да учествују сви ученици школе од првог до осмог разреда. Такмичење ће бити организовано у два нивоа.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Овај ниво такмичења биће одржан у марту према распореду који ће бити накнадно објављен. На школском такмичењу могу учествовати сви ученици који до 1. 3. 2022. године предају уредне и оргинално илустроване читалачке дневнике у којима морају имати урађене све наслове литературе предвиђене програмом.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Завршни разговори о прочитаним делима биће реализовани током априла 2022. према распореду који објављује Библиотека „Свети Сава“. На општинско такмичење може се пласирати највише 35 ученика наше школе.

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ОВОЈ СМОТРИ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 13.00 ДО 14.00 ЧАСОВА ПОЧЕВ ОД 1. 11. 2021., уз поштовање свих мера заштите.

ЛИТЕРАТУРА

Значка ЗМАЈ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

Шта читамо?

 1. Јован Јовановић Змај: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Бранко Ћопић „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“
 3. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

Значка ДРАГАН ЛУКИЋ

Шта читамо?

 1. Драган Лукић: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Десанка Максимовић: ЂАЧКО СРЦЕ: „Мали лопов у школи“, „Мрак у школи“ и „Час физике“
 3. Српске народне бајке (1 по избору)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

  • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
  • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
  • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
  • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
  • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

Значка ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ

Шта читамо?

 1. Љубивоје Ршумовић: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Радивоје Бојичић: „КО СЕ ТО ТАМО СМЕЈЕ“ (или 3 басне било које)
 3. Оливера Јелкић: „СЛУЧАЈ БАБАРОГА“ или (Александар Поповић: СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;

Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа.

Значка ДУШАН РАДОВИЋ

Шта читамо?

 1. Душан Радовић: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Ч. Вуковић: СВЕМОЋНО ОКО
 3. Светлана Велмар Јанковић: ОЧАРАНЕ НАОЧАРЕ (3 приповетке)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песмуносиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа.

Значка БРАНКО ЋОПИЋ

Шта читамо?

 1. Бранко Ћопић: МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
 2. Добрица Ерић: ПЕСМЕ (3 по избору)
 3. ПРЕДАЊЕ О СВЕТОМ САВИ (5 по избору)
 4. Весна Алексић: ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА или ЈА СЕ ЗОВЕМ ЈЕЛЕНА ШУМАН
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

Значка ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Шта читамо?

 1. Десанка Максимовић: ПЕСМЕ – 3 по избору
 2. Градимир Стојковић: ХАЈДУК У БЕОГРАДУ
 3. Бранислав Нушић: АУТОБИОГРАФИЈА
 4. Урош Петровић: ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ или ПЕТИ ЛЕПТИР
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

Значка СТЕВАН СРЕМАЦ

Шта читамо?

 1. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ (3 по избору)
 2. Ђура Јакшић: ПЕСМЕ
 3. Роберт Такарич: ДЕВОЈЧИЦЕ СУ ЈАЧИ ПОЛ
 4. Народна поезија: БАНОВИЋ СТРАХИЊА
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песмуносиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

Значка БРАНИСЛАВ НУШИЋ

Шта читамо?

 1. Бранислав Нушић: ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
 2. Војислав Илић: ПЕСМЕ (3 песме по избору)
 3. Лаза Лазаревић: ПРИПОВЕТКЕ (3 по избору)
 4. Мирослав Антић: ГАРАВИ СОКАК (3 песме по избору)
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 Шта након читања?

Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

 • да у разговорима покажу да су прочиталисве наслове литературе предвиђене програмом;
 • да поседују уредне (рукопис мора бити читак)и оригинално илустроване читалачке дневнике;
 • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);
 • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
 • Ученици од 1. До 8. Разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песмуносиоца групе наслова литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа.

И, на крају, за најуспешније награде!

Срећно! И не заборавите, од читања се расте!

Библиотекарка

Милица Вукелић Томић