У другој наставној недељи, од 6. до 10. септембра ученици ће наставу похађати према следећем распореду:

    • ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају од 8.00 часова;
    • ученици од петог до осмог разреда наставу похађају од 13.15 часова према распореду звоњења који можете прочитати на адреси: https://bit.ly/2YveqjF