Поштовани родитељи (и други законски заступници),
Што се тиче уџбеника за I и II разред град неће делити бесплатне књиге, него ће рефундирати новац родитељима.
Родитељи који су наручили књиге преко „Школског сервиса Гајић“ потребно је да изврше плаћање свих рата до 25.08. како би исте добили у школи од 01.09. 2021. године, а родитељи који самостално купују књиге да то учине у књижарама или како њима већ одговара.
Што се тиче процедуре за рефундацију новца, потребно је да :
1. дођете у школу да вам се изда образац потврде који је прописао град,
2. очитана лична карта ,
3. копирана картица текућег рачуна и
4.изјава о обради података о личности
Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на адресу: Фондација за младе таленте, Трг Николе Пашића 6, Београд или се врше електронским путем на сајту Фондације за младе таленте града Београда на адреси:  www.fondzamladebeograd.rs од 20.08. до 30.09.2021.