Поштовани родитељи/старатељи ученика осмог разреда,

Обавештавамо вас о распореду активности у вези са реализацијом пробних завршних испита. Школа је преузела све прописане мере за рад у условима епидемије COVID-19. Молимо вас да нагласите вашој деци важност поштовања тих мера ради заштите здравља ученика и запослених у школи. За све додатне информације можете се обратити одељењским старешинама  осмог разреда. 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

  • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
  • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
  • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Пробни завршни испит

  • Ученици долазе у школу 09.04.2021. године у 12.15 часова на састанак са одељењским старешином, 8-1 и 8-2 са задње стране дворишта, 8-3 и 8-4 са предње стране дворишта.
  • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.
  • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.
  • Одељењски старешина, приликом прозивања ученика 09.04.2021. године даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице – Примерак за ученика.
  • Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.
  • На примерак теста из математике ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за ученика (друга налепница).
  • На примерак теста из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу (прва и друга налепница).
  • Идентификационе налепнице (престало је три налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;
  • Књижице остају код одељењског старешине до полагања завршног испита заједно са ИД налепницама.
  • На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
  • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
  • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
  • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
  • Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.
  • Ученици читају упутство за рад на тесту.
  • Рад на тесту је 120 минута.
  • Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику.

 

Датум

Време (сатница)

Предмет(и)

9. 04. 2021.

13-15 часова

Математика

10. 04. 2021.

9-11 часова

Српски језик

10. 04. 2021.

11.30-13.30 часова

Комбиновани