Упутство за поступак подношења приговора првостепеној комисији

 

1. Родитељ, након увида у одговарајући електронски тест, подноси приговор у школи коју похађа ученик, користећи Образац 11 (довољан примерака обрасца штампа школа)