УЧЕНИЦИ ПОЛАЖУ ЗАВРШНИ ИСПИТ У УЧИОНИЦАМА У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ 
Завршни испит ће се спроводити према следећем распореду:
  • тест из српског језика:
среда
17. јуна 2020. од 9 – 11.00h
  • тест из математике :
четвртак
18. јуна 2020. од 9 – 11.00 h
  • комбиновани тест:
петак

19. јуна 2020. од 9 – 11.00 h

Сва три дана полагања завршног испита ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15h да би били распоређени у просторије где ће полагати завршни испит. Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитака све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеним кодираним идентификационим бројем ученика.
У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика.
Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15
минута
Дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК:
графитна и гумица
ЗА МАТЕМАТИКУ И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ :
графитна оловка, гумица, троугао, лењир и
шестар
две хемијске оловке обезбеђује школе