Е-Упис

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ, еЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ

Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе у школској 2020/2021. године, од 01.04.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије  преко

портала еУПРАВЕ

Такође, родитељи будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете позивањем на број телефона:      

                     011/3170491, Бојана Чабаркапа, секретар школе

Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација (обавештење)  о датуму уписа у основну школу.

На порталу еУправе, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга еЗАКАЗИВАЊЕ  ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ која омогућује родитељима да једним одласком у школу заврше све активности вазане за упис детета у школу. Уколико родитељ не искаже заинтересованост на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред.

Преко апликације еУПИС извршиће се повлачење података о ученику-из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу и упис. Након уписа детета у школу, истог дана психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

Родитељи или други законски заступници који су до 01.02.2020. године имали могућност у складу са Законом да поднесу ЗАХТЕВ ШКОЛИ КОЈОЈ ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ, овлашћено лице школе до 01.04.2020. године унеће податке о деци чији су родитељи поднели захтев у систем еУправе.

Родитељи који нису успели да се пријаве преко еУправе, могу да се пријаве електронским путем на следећој страници.                                           

Катарина Јовановић

директор ОШ „Сава Шумановић“

Упутство за коришћење услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ на Порталу еУправа