Због продуженог зимског распуста за недељу дана, наредних шест недеља биће надокнађени изгубљени часови. Надокнада ће се вршити по следећем распореду.

Прве недеље надокнаде од 18. до 22. марта 2019.  године надокнађиваће се први час кроз блок наставу 40+35 минута тако да тај час траје 75 минута, а сви остали по 40.

Друге недеље надокнађиваће се други час, 40+35=75 минута, а сви остали трају по 40 минута.

Сваке недеље помера се за један час.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРВА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

8:00

8:40

надокнада

8:40

9:15

2.    час

9:20

10:00

3.    час

10:20

11:00

4.    час

11:05

11:45

5.    час

11:50

12:30

6.    час

12:35

13:15

7.    час

13:20

14:00

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.       час

14:00

14:40

надокнада

14:40

15:15

2.    час

15:20

16:00

3.    час

16:20

17:00

4.    час

17:05

17:45

5.    час

17:50

18:30

ДРУГА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.    час

8:00

8:40

2.    час

8:45

9:25

надокнада

9:25

10:00

3.    час

10:20

11:00

4.    час

11:05

11:45

5.    час

11:50

12:30

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

13:15

13:55

2.    час

14:00

14:40

надокнада

14:40

15:15

3.    час

15:35

16:15

4.    час

16:20

17:00

5.    час

17:05

17:45

6.    час

17:50

18:30

7.    час

18:35

19:15

ТРЕЋА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

8:00

8:40

2.    час

8:45

9:25

3.    час

9:45

10:25

надокнада

10:25

11:00

4.    час

11:05

11:45

5.    час

11:50

12:30

6.    час

12:35

13:15

7.    час

13:20

14:00

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.       час

14:00

14:40

2.    час

14:45

15:25

3.    час

15:45

16:25

надокнада

16:25

17:00

4.    час

17:05

17:45

5.    час

17:50

18:30

ЧЕТВРТА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.    час

8:00

8:40

2.    час

8:45

9:25

3.    час

9:45

10:25

4.    час

10:30

11:10

надокнада

11:10

11:45

5.    час

11:50

12:30

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

13:15

13:55

2.    час

14:00

14:40

3.    час

15:00

15:40

4.    час

15:45

16:25

надокнада

16:25

17:00

5.    час

17:05

17:45

6.    час

17:50

18:30

7.    час

18:35

19:15

ПЕТА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

8:00

8:40

2.    час

8:45

9:25

3.    час

9:45

10:25

4.    час

10:30

11:10

5.    час

11:15

11:55

надокнада

11:55

12:30

6.    час

12:35

13:15

7.    час

13:20

14:00

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.       час

14:00

14:40

2.    час

14:45

15:25

3.    час

15:45

16:25

4.    час

16:30

17:10

5.    час

17:15

17:55

надокнада

17:55

18:30

ШЕСТА НЕДЕЉА НАДОКНАДЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике I-IV разреда

1.    час8:008:40
2.    час8:459:25
3.    час9:4510:25
4.    час10:3011:10
5.    час11:1511:55
6.    час11:0012:40
надокнада12:4013:15

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

За ученике V-VIII разреда

1.    час

13:15

13:55

2.    час

14:00

14:40

3.    час

15:00

15:40

4.    час

15:45

16:25

5.    час

16:30

17:10

6.    час

17:15

17:55

надокнада

17:55

18:30

7.    час

18:35

19:15