ОБАВЕШТЕЊЕ- ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

На основу одлуке Владе бр. 610-00-00062/2019-07 од 18. 02. 2019. право на бесплатне уџбенике остварују следеће категорије ученика:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи);
  2. Ученици са сметњама у развоју (ИОП 1 и 2);
  3. Ученици који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања.

Школи као доказ за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица – решење о праву на социјану помоћ;
  • За ученике који су породици треће дете у систему школовања – потврду васпитно образовне установе о својству ученика за свако дете.

Пријаву са неопходном документацијом потребно је донети у рачуноводство школе до 10.03.2019.године.