Ученици од 2. до 8. разреда који учествују у манифестацији „Читалачка значка“ треба да донесу  читалачке дневнике у библиотеку, најкасније до 21. фебруара 2019. године, а прваци би требало да то учине до 11. марта 2019. године.

Школско такмичење ће се одржати од 4. до 14. марта 2019. године у школској библиотеци, где ће ученици у разговорима да покажу:

  • да су прочитали све наслове литературе предвиђене програмом;
  • оригинално илустроване читалачке дневнике; (рукопис мора бити читак)
  • дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном, основне податке о писцу, карактеризацију ликова, тему, поруку (не препричавати прочитано);
  • да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама;
  • ученици 7. и 8. разреда нису обавезни да илуструју своје читалачке дневнике.

 Ученици од 1. до 8. разреда, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца песника који је предвиђен за њихов разред.

На школском такмичењу библиотекарка и наставници српског језика и књижевности ће изабрати 35 најбољих ученика који ће представљати школу на општинском такмичењу. Термин одржавања овог такмичења биће благовремено објављен. Ученици који прођу на општински ниво мора да имају чланску карту Библиотеке „Свети Сава“ у Земуну.