Одељење III2 наше школе учествује у интернационалном пројекту Чаробна Интеркултурална Мрежа Пријатељства. (The Magical Intercultural Friendship Network Project)

Придруживши се овом пројекту, заједно са учесницима из целог света дајемо допринос остварењу 4. циља од 17 развојних циљева УН-а: Квалитетно образовање, односно његовог подциља 4.7 који гласи: “До краја 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине потребне да се унапреди одрживи развој, између осталог и путем едукације за одрживи развој и одрживе стилове живота, људска права, родну равноправност, као и за промовисање културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју.”

У овом пројекту учествује више од 10 000 учесника из 30 земаља, односно из више од 400 школа. У пројекту учествује директно нешто више од 400 наставника, а индиректно око 1200 наставника и чак 20000 родитеља.

Пројекат Чаробна Интеркултурална Мрежа Пријатељства траје 9 седмица, од 22.10.2018. до 17.12.2018. и сваке недеље добијамо седмичне задатке.

Ирена Пилиповић