Поштовани родитељи,
Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018.
изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину.
Одлучено је да годишња премија по ученику износи
300,00 динара. 

Понуду и услове осигурања можете
погледати у прилогу. Уколико желите осигурате своје
дете рок за уплату је 10.10.2018. године.

Ponuda-AMSO-za-osiguranje-ucenika-2018.-2019.-1

1.3-Dopunski-uslovi-za-osiguranje-ucenika-i-studenata-od-posledica-nesrecnog-slucaja-nezgode-preciscen-tekst-30.08.18.

1.5-Posebni-uslovi-za-osiguranje-ucenika-i-studenata-za-slucaj-hirurske-intervencije-kao-posledice-nesrecnog-slucaja

Q.Z.40.36-Informacija-za-ugovarača-osiguranja-učenici-i-studenti-nezgodadesigned