Огласна табла

Јавне набавке 2018.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора.

ОГЛАС

7. септембар 2018.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана, за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

4. октобар 2018.

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи. 

Питање:

Молимо вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и разредима, сходно томе да се техничком спецификацијом у сегменту број гратиса тражи да понуђач одобри гратисе за близанце и 50 % попуста за децу радника школе.

Питања и одговори

25. октобар 2018.

Одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018. изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2018. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

14. септембар 2018.

ОГЛАСНА ТАБЛА 2016-2017