Огласна табла

Школска 2020/2021.

Јавни позиви и одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 7. 9. 2020. изабрао АМС осигурање за школску 2020/2021 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2020. године.

Упутство за пријаву штете

Одштетни захтев

Изјава о начину исплате

Табела инвалидитета

Општи услови осигурања

Допуснки услови осигурања ученика за случај прелома

Посебни услови за осигурање ученика за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика од последице несрећног случаја

14. септембар 2020.

Јавне набавке 2019.

Одлука о измрни уговора о јавној набавци – Настава у природи 4. разред

Обавештење о закљученом уговору за струју

Обавештење о закљученом уговору

Исхрана ученика

Екскурзије и настава у природи

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ШУМАНОВИЋ“

Добановачки пут 10

11080 Земун

http://skola.savasumanovic.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

02/19

            У отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуге организације и реализације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Сава Шумановић” закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:

  1. „BEOSONIC“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Црвених храстова 2, ПИБ: 101602583, Матични број: 06932894, за партије 1 и 3.
  2. V.I.A . TOURS PETROVIĆ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10 г, Матични број: 17066307, ПИБ: 100394710, за партије 2, 4, 5 и 8.
  3. „MIVEX“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Драгице Кончар 21, Матични број: 06891403, ПИБ: 100163511 за партију 6.
  4. VANJA TRAVEL AGENCY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440, за партију 9.
  5. GRAND TOURS“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Железничка 23а, Матични број: 20339748, ПИБ: 105249896, за партије 7, 10 и 11.
  6. „МАГ-ПРОМЕТ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Устаничка 189/2, Матични број: 07925018,  ПИБ: 101990100, за партију 12.

Оквирни споразуми важе годину дана.

Оквирни споразуми закључени су дана 14.10.2019. године.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 30.09.2019. године

 
 

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници изабрао АМС осигурање за школску 2019/2020. годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2019. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

12. септембар 2019.

Потврда о закљученом уговору

Јавне набавке 2018.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора.

ОГЛАС

7. септембар 2018.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана, за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

4. октобар 2018.

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи. 

Питање:

Молимо вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и разредима, сходно томе да се техничком спецификацијом у сегменту број гратиса тражи да понуђач одобри гратисе за близанце и 50 % попуста за децу радника школе.

Питања и одговори

25. октобар 2018.

Одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018. изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2018. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

14. септембар 2018.

ОГЛАСНА ТАБЛА 2016-2017