Огласна табла

Јавне набавке 2019.

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници изабрао АМС осигурање за школску 2019/2020. годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2019. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

12. септембар 2019.

Јавне набавке 2018.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора.

ОГЛАС

7. септембар 2018.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана, за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

4. октобар 2018.

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи. 

Питање:

Молимо вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и разредима, сходно томе да се техничком спецификацијом у сегменту број гратиса тражи да понуђач одобри гратисе за близанце и 50 % попуста за децу радника школе.

Питања и одговори

25. октобар 2018.

Одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018. изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2018. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

14. септембар 2018.

ОГЛАСНА ТАБЛА 2016-2017