Огласна табла

Јавне набавке 2019.

Одлука о измрни уговора о јавној набавци – Настава у природи 4. разред

Обавештење о закљученом уговору за струју

Обавештење о закљученом уговору

Исхрана ученика

Екскурзије и настава у природи

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ШУМАНОВИЋ“

Добановачки пут 10

11080 Земун

http://skola.savasumanovic.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

02/19

            У отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуге организације и реализације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Сава Шумановић” закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:

  1. „BEOSONIC“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Црвених храстова 2, ПИБ: 101602583, Матични број: 06932894, за партије 1 и 3.
  2. V.I.A . TOURS PETROVIĆ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10 г, Матични број: 17066307, ПИБ: 100394710, за партије 2, 4, 5 и 8.
  3. „MIVEX“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Драгице Кончар 21, Матични број: 06891403, ПИБ: 100163511 за партију 6.
  4. VANJA TRAVEL AGENCY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440, за партију 9.
  5. GRAND TOURS“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Железничка 23а, Матични број: 20339748, ПИБ: 105249896, за партије 7, 10 и 11.
  6. „МАГ-ПРОМЕТ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Устаничка 189/2, Матични број: 07925018,  ПИБ: 101990100, за партију 12.

Оквирни споразуми важе годину дана.

Оквирни споразуми закључени су дана 14.10.2019. године.

Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 30.09.2019. године

 
 

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници изабрао АМС осигурање за школску 2019/2020. годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2019. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

12. септембар 2019.

Потврда о закљученом уговору

Јавне набавке 2018.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини – давање у закуп школског простора.

ОГЛАС

7. септембар 2018.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана, за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

4. октобар 2018.

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама број 04/18 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи. 

Питање:

Молимо вас да нам доставите бројно стање близанаца и деце радника школе по партијама и разредима, сходно томе да се техничком спецификацијом у сегменту број гратиса тражи да понуђач одобри гратисе за близанце и 50 % попуста за децу радника школе.

Питања и одговори

25. октобар 2018.

Одлуке

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 13. 9. 2018. изабрао АМС осигурање за школску 2018/2019 годину. Одлучено је да годишња по ученику износи 300,00 динара. Понуду и услове осигурања можете погледати у прилогу. Уколико желите да осигурате Ваше дете рок за уплату је 10. 10. 2018. године.

Понуда осигурања

Допунски услови

Посебни услови

Информације за уговарача осигурања

14. септембар 2018.

ОГЛАСНА ТАБЛА 2016-2017