ШКОЛСКИ ОДБОР

Председник Школског одбора: Небојша Стевановић

Заменик председника: Ана Лакићевић

Записничар: Ивана Микулић.

Име и презиме:

 

Небојша Стевановић

из реда запослених

Весна Палавестра

из реда запослених

Сања Живановић

из реда запослених

Стеван Несторов

из реда родитеља

Ана Лакићевић

из реда родитеља

Ивана Микулић

из реда родитеља

Мирка Маринковић

из реда локалне самоуправе

Бошко Митић

из реда локалне самоуправе

Стеван Смиљковић

из реда локалне самоуправе