УЏБЕНИЦИ

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик

klett

Српски језик 1

Српски језик

Klett

Маша и Раша игра словима – Буквар

Српски језик

Klett

Читанка

Математика

Klett

Маша и Раша математика – уџбеник

Свет око нас

Klett

Маша и Раша свет око нас – уџбеник

Музичка култура

Klett

Маша и Раша музичка култура – уџбеник

Ликовна култура

Klett

Маша и Раша Свет у мојим рукама

Енглески језик

Data Status

Smart Junior 1 уџбеник и радни листови

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик

klett

Маша и Раша – Царство речи – читанка

Српски језик

klett

Маша и Раша – О језику – граматика

Српски језик

klett

Слово до слова- уџбеник за учење латинице

Математика

klett

Маша и Раша – математика 2 уџбеник

Математика

klett

радна свеска 1 део

Математика

klett

радна свеска 2 део

Свет око нас

klett

Маша и Раша – Свет око нас 2 уџбеник

Свет око нас

klett

Маша и Раша – радна свеска

Музичка култура

klett

Чаробни свет музике – уџбеник

Ликовна култура

klett

Свет у мојим рукама – уџбеник

Енглески језик

The English Book

Happy house 2

Енглески језик

The English Book

radna sveska

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик

klett

Маша и Раша „Река речи“- читанка

Српски језик

klett

граматика „О језику“

Српски језик

klett

наставни листови

Математика

klett

уџбеник

Математика

klett

радна свеска 1.део

Математика

klett

радна свеска 2.део

Природа и друштво

klett

уџбеник

Природа и друштво

klett

радна свеска

Музичка култура

Завод за уџбенике

уџбеник

Енглески језик

The English Book

Happy Street 1

Енглески језик

The English Book

radna sveska

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик

klett

Речи чаробнице- читанка

Српски језик

klett

О језику – српски граматика

Математика

klett

уџбеник

Математика

klett

радна свеска

Природа и друштво

klett

уџбеник

Природа и друштво

klett

радна свеска

Музичка култура

klett

муз.култура 4+цд

Музичка култура

klett

radna notna sveska

Енглески језик

The English Book

Happy street 2

Енглески језик

The English Book

radna sveska

Српски језик

Назив издавачаНаслов уџбеника Име/имена аутора

Издавач: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП5СРП01309)

 

1. „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школеНаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
Дар речи”, граматика за пети разред основне школеЈелена Срдић
Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школеНаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Енглески језик

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора
MM Publication, DataStatus

To the Top Plus 1

(уџбеник и радни листови)

H.Q. Mitchell

Марилени Малкогиани

 Немачки језик

Назив издавача

Наслов уџбеника 

Име/имена аутора

DataStatus

 

Prima Plus  1 А1.1

(уџбеник и радни листови)

Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková

 Географија

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Клетт

 

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

 Историја

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора
БИГЗ

Историја 5,

уџбеник за пети разред основне школе

Весна Лучић

Информатика

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

БИГЗ школство“

 

 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник  за пети разред основне школеМарина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

Математика

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора
„Герундијум“

Математика за пети разред основне школе, уџбеник и збирка задатака)

 

др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић

Музичка култура

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

БИГЗ школство

 

Музичка култура 5, за пети разред основне школе

Маја Обрадовић

Ликовна култура

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

БИГЗ школство

 

Ликовна култура 5,  уџбеник за пети разред основне школеМиливој Мишко Павловић

Биологија

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутораБрој и датум решења министра

Нови Логос 2018.

 

Биологија уџбеник за 5. разред основне школедр Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07

од 27.4.2018.

Техника и технологија

Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора
КлетТехника и технологија за пети разред основне школеНенад Стаменовић, Алекса Вучићевић

 

 

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик 

klett

читанка Корак

Српски језик 

klett

граматика

Српски језик 

klett

радна свеска уз ч.Корак

Енглески језик 

Data Status

To the top 2

Енглески језик 

Data status

радна свеска

Немачки језик 

Data status

Prima 2

Немачки језик 

Data status

Prima 2, radna sveska

Историја

Нови Логос

историја уџбеник

Биологија

Герундијум

уџбеник

Географија 

Нови Логос

географија уџбеник

Географија 

Нови Логос

радна свеска

Математика 

Герундијум

математика

Математика 

Герундијум

збирка задатака на три нивоа

Физика 

Круг

уџбеник са збирком задатака

Физика 

Круг

збирка зад. 6 са лаб.вежбама

Техничко и инф.о.

Нови Логос

уџбеник

Информатика и рач.

Завод за уџб.

уџбеник

Ликовна култура

klett

уџбеник

Музичка култура

Завод за уџб.

уџбеник

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик 

klett

читанка Пут

Српски језик 

klett

граматика

Српски језик 

klett

радна свеска уз ч.Пут

Енглески језик

Data status

To the top 3

Енглески језик

Data status

радна свеска

Немачки језик

Data status

Prima 3

Немачки језик

Data status

радна свеска

Историја

Едука

уџбеник

Биологија

Герундијум

уџбеник

Географија

БИГЗ

гео 7 – уџбеник

Географија

БИГЗ

радна свеска

Хемија

Герундијум

уџбеник

Хемија

Герундијум

збирка задатака

Математика

Герундијум

математика

Математика

Герундијум

збирка задатака

Физика

Круг

уџбеник

Физика

Круг

збирка задатака

Техничко и инф.о.

Нови Логос

уџбеник

Информатика и рач.

Завод за уџб.

уџбеник

Ликовна култура

klett

уџбеник

Музичка култура

Нови Логос

уџбеник

предмет

издавач

уџбеник

Српски језик

klett

читанка Речи мудрости

Српски језик

klett

граматика

Српски језик

klett

наставни листови 8

Енглески језик

Data Status

To the top 4

Енглески језик

Data Status

радна свеска

Немачки језик

Data Status

Prima 4

Немачки језик

Data Status

радна свеска

Историја

Завод за уџб.

уџбеник

Биологија

ГЕРУНДИЈУМ

уџбеник

Географија

Нови Логос

географија

Географија

Нови Логос

радна свеска

Хемија

Герундијум

уџбеник

Хемија

Герундијум

збирка задатака

Математика

Герундијум

математика

Математика

Герундијум

збирка задатака

Физика

Круг

уџбеник

Физика

Круг

збирка задатака

Техничко и инф.о.

Нови Логос

уџбеник

Информатика и рач.

Завод за уџб.

уџбеник

Ликовна култура

klett

уџбеник

Музичка култура

Завод за уџб.

уџбеник