Носиоци Вукове дипломе

Немања Радић

Ања Праштало

Бојана Грозданић

Теодора Бакмаз

Јован Миловановић

Душан Трунић

Милан Мацура

Дуња Стојановић

Кристина Димић

Лука Вујичић

Анита Узелац

Лука Трунић

Дејана Трунић

Матија Манигода

Никола Милосављевић

Ања Мирковић

Наталија Вујнић

Софија Павловић

Вук Васић

Стефан Вујнић

Марија Бабић

Александар Каурин

Никола Савић

Ђорђе Новаковић

Сара Стаменковић

Часлав Петронић

Никола Максимовић

Милан Уљаревић

Петар Репац