Основна школа "Сава Шумановић"

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Директор школе:
Катарина Јовановић, професор биологије и хемије

Помоћник директора:

Срђан Пранић, професор српског језика и књижевности

Секретар:

Бојана Чабаркапа, дипломирани правник

Шеф рачуноводства:

Јелена Корлат, економиста