Име и презиме наставника

Допунска

Додатна

Секција

Ивана Грујић

Уторак 4.час

Четвртак 4.час

/

Мирјана Зарић

Понедељак претчас- обе смене

Петак претчас обе смене

Рецитаторска – среда 7.час обе смене

Небојша Стевановић

Петак претчас- (преподневна смена)

Петак претчас- (поподневна смена)

/

Дејан Арбутина

/

Среда 7.час -информатика

Среда 6.час – Роботика

 

Сузна Новковић

/

Понедељак 7.час

/

Горан Радовановић

6. разред петак 7. час преподне

8. разред петак 7. час поподне

6. разред понедељак  7. час преподне

8. разред понедељак   7. час поподне

/

Весна Палавестра

Понедељак претчас, обе смене

Четвртак 7.часу преподневној смени, а претчас у поподневној смени

/

Емилија Васиљевић

Среда претчас

Уторак претчас

/

Јелена Новаковић

Уторак претчас – обе смене

Среда 7.час обе смене

/

Његош Клисура

/

/

Саобраћајна секција Среда 7.час – обе смене

Лана Шепељ

Уторак претчас (поподневна смена)

Петак 7.час (преподневна смена)

/

Снежана Стојановски

8/2,4 уторак претчас(преподне)

 

6/ 1,2,4 среда претчас (поподне)

8/2,4 понедељак претчас(поподне);

6/1,2,4 петак претчас (преподне)

Драмска:

четвртак 7.час

Милан Ђорђевић

Среда претчас – у обе смене

Четвртак претчас – у обе смене

/

Маја Марковић

Уторак претчас, обе смене

Петак претчас, обе смене

/

 

Јасминка Плазић

 

5.раз. понедељак претчас

6.раз.среда претчас

7.раз.четвртак претчас

 

/

 

/

Јелица Стојчић

Уторак. 7.час

Петак. 7.час

 

Мирослав Нинковић

Четвртак 7.час

/

/

Ивана Ковачевић

/

Четвртак 7.час

/

Гордана Шиндик

/

/

Среда 6.час Саобраћајна секција

Наташа Вукша

Среда претчас – у обе смене

Четвртак (пре подне 7.час, поподне 12:20)

/

Срђан Пранић

Средом 7. час у преподневој смени (7/2 и5/3)

 Понедељском претчас у поподневној смени (7/2 и 5/3)

/

Ана Опачић

/

/

Одбојка- Понедељак претчас

Дарко Радуловић

Среда 6.час – обе смене

/

/

Марија Рангелов

Понедељак претчас- обе смене

Уторак – претчас – обе смене

/

Марија Стојиловић

Уторак претчас – у обе смене

Среда претчас – у обе смене

/

Сузана Новаковић

/

Понедељак 7.час – у обе смене

/

Јелена Солујић

/

/

Хор – уторак 7.час

Маниша Вукмировић

/

/

Рукомет– понедељак 7.час

Драган Лозанов

/

/

Фудбал – уторак 7.час