РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Наташа Марјановић

1.

 

2.

3.

3.

2.

3,5.

4,5.

 

2.

Математика

2,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1.

2,5.

2.4.

1.3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ненад Пантић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.4.

1.3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ивана Домиан

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.,5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.,4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.,4.

1.,3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Сања Живановић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3,5.

4,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1

2.,5.

2.,4.

1.3

Свет око нас/ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2

3.

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Славица Ђурић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.,5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.,4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.,4.

1.3.

Свет око нас/ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

3.

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Јелена Милосављевић

 

/

2.

3.

3.

 

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

3.

/

3.

2.

3.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Светлана Кнежевић

/

2.

3.

3.

3.

/

1.

2.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

2.

4.

2.

5.

4.

4.

2.

3.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

4.

/

2.

/

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Весна  Јањић

 

/

2.

3.

3.

3.

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

3.

/

3.

2.

3.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Тања Васиљевић

 

/

2.

3.

3.

 

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ПИД

/

5.

/

/

3.

/

3.

2.

3.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Слађана Обрадовић

 

4.

2.

1.,5.

3.2.

/

/

3.

4.

2.

/

Математика

 

1.

3.1.

3.4.

 

1.

 

1.

4.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

 

4.

 

3.

/

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Јакшић Мирјана

4.

2.

1.,5.

3.2.

2.

2.

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2

 

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Ивана Радовановић

4.

2.

1.,5.

3.2.

2.

 

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2.

 

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Јелена Јовић

4.

2.

1.,5.

3.2.

 

2.

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2.

 

1.

Свет око нас/ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Зоран Петковић

 

4.

2.

1.,5.

3.2.

 

 

3.

4.

2.

 

Математика

 

1.

3.1.

3.4.

 

1.

 

1.

4.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

 

4.

 

3.

 

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

 

Месец

 

Недеља

Предемет

писмени задатак / контролна вежба

Септембар

6.9. – 10.9. 2021.

 /

 /

13.9. – 17.9. 2021.

 /

20.9. – 24.9. 2021.

 /

 /

27.9. – 1.10. 2021.

 /

 /

Октобар

4.10. – 8.10. 2021.

Српски језик

 Математика

Писмени задатак

Контролна вежба

11.10. – 15.10. 2021.

Енглески језик

Географија

контролнавежба

контролнавежба

18.10. – 22.10. 2021.

Немачки језик

контролна вежба

25.10. – 29.10. 2021.

Српски језик

Математика

Контролна вежба

писмени задатак

Новембар

1.11. – 5.11. 2021.

Биологија

контролна вежба

8.11. – 10.11. 2021.

Информатика

контролна вежба

15.11. – 19.11. 2021.

Географија

контролна вежба

22.11. – 26.11. 2021.

Немачки језик

контролна вежба

29.11. –  3.12. 2021.

 Енглески језик

Математика

писмени задатак

контролна вежба

Децембар

6.12. – 10.12. 2021.

Српски језик

писмени задатак

13.12. – 17.12. 2021.

Српскијезик

Информатика

контролна вежба

контролна вежба

20.12. 24.12. 2021.

Немачки

контролна вежба

27.12. – 30.12. 2021.

Математика

писмени задатак

Јануар

24.1. – 28.1. 2022.

 

 

Фебруар

31.1. – 4.2. 2022.

Информатика

контролна вежба

7.2. –  11.2. 2022.

Енглески језик

контролнавежба

17.2. – 18.2. 2022.

 

 

21.2. – 25.2. 2022.

Немачки језик

контролна вежба

Март

28.2. – 4.3. 2022.

Географија

контролна вежба

7.3. – 11.3. 2022.

Математика

контролна вежба

14.3. – 18.3. 2022.

Српски језик

писмени задатак

21.3. – 25.3. 2022.

 

 

28.3. – 1.4. 2022

Немачки језик

писмени задатак

Април

4.4. – 8.4. 2022.

Српски језик

Математика

контролна вежба

писмени задатак

11.4. – 15.4. 2022.

Биологија

Географија

контролна вежба

контролна вежба

18.4. – 21.4. 2022.

 

 

Мај

4.5. – 6.5. 2022.

Енглескијезик

писмени задатак

9.5. – 13.5. 2022.

 

 

16.5. – 20.5. 2022.

Информатика

контролна вежба

23.5. – 27.5. 2022.

Српски језик

Математика

писмени задатак

Контролна вежба

Јун

30.5. – 3.6. 2022.

 

 

6.6. – 10.6. 2022.

Српски језик

контролна вежба

13.6. – 17.6. 2022.

Математика

писмени задатак

 

 

Месец

 

Недеља

Предемет

писмени задатак / контролна вежба

Септембар

6.9. – 10.9. 2021.

 /

13.9. – 17.9. 2021.

20.9. – 24.9. 2021.

27.9. – 1.10. 2021.

Октобар

4.10. – 8.10. 2021.

Енглески језик

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

11.10. – 15.10. 2021.

Српски језик

Математика

контролни задатак

контролна вежба

18.10. – 22.10. 2021.

Српски језик

Географија

писмени задатак

контролна вежба

25.10. – 29.10. 2021.

Физика

контролна вежба

Новембар

1.11. – 5.11. 2021.

Математика

Биологија

писмени задатак

контролна вежба

8.11. – 10.11. 2021.

Информатика

Немачки језик

контролна вежба

контролна вежба

15.11. – 19.11. 2021.

Географија

контролна вежба

22.11. – 26.11. 2021.

 Биологија

контролна вежба

29.11. –  3.12. 2021.

Енглески језик

Српски језик

писмени задатак

контролна вежба

Децембар

6.12. – 10.12. 2021.

Српски језик

Математика

писмени задатак

контролна вежба

13.12. – 17.12. 2021.

Немачки језик

Информатика

Писмени задатак

контролна вежба

20.12. 24.12. 2021.

Математика

Физика

контролна вежба

контролна вежба

27.12. – 30.12. 2021.

 

 

Јануар

24.1. – 28.1. 2022.

 

 

Фебруар

31.1. – 4.2. 2022.

 

 

7.2. –  11.2. 2022.

Енглески језик

Математика

контролна вежба

писмени задатак

17.2. – 18.2. 2022.

Биологија

контролна вежба

21.2. – 25.2. 2022.

 

 

Март

28.2. – 4.3. 2022.

 

 

7.3. – 11.3. 2022.

Физика

контролна вежба

14.3. – 18.3. 2022.

Биологија

Географија

контролна вежба

контролна вежба

21.3. – 25.3. 2022.

Српски језик

Математика

контролна вежба

контролна вежба

28.3. – 1.4. 2022

Српскијезик

Немачки језик

писмени задатак

контролна вежба

Април

4.4. – 8.4. 2022.

Информатика

контролна вежба

11.4. – 15.4. 2022.

Биологија

Математика

контролна вежба

писмени задатак

18.4. – 21.4. 2022.

Енглески језик

Географија

писмени задатак

контролна вежба

Мај

4.5. – 6.5. 2022.

Физика

контролна вежба

9.5. – 13.5. 2022.

Српски језик

контролна вежба

16.5. – 20.5. 2022.

Српски језик

писмени задатак

23.5. – 27.5. 2022.

Немачки језик

Математика

писмени задатак

контролна вежба

Јун

30.5. – 3.6. 2022.

 

 

6.6. – 10.6. 2022.

Математика

писмени задатак

13.6. – 17.6. 2022.

 

 

 

 

 

Месец

 

Недеља

Предемет

писмени задатак / контролна вежба

Септембар

6.9. – 10.9. 2021.

 /

13.9. – 17.9. 2021.

 /

20.9. – 24.9. 2021.

 /

27.9. – 1.10. 2021.

Математика

контролна вежба

Октобар

4.10. – 8.10. 2021.

Енглески језик

Хемија

контролна вежба

контролна вежба

11.10. – 15.10. 2021.

Немачки језик

Физика

контролна вежба

контролна вежба

18.10. – 22.10. 2021.

Српски језик

Географија

писмени задатак

контролна вежба

25.10. – 29.10. 2021.

Биологија

Математика

контролна вежба

писмени задатак

Новембар

1.11. – 5.11. 2021.

Немачки језик

писмени задатак

8.11. – 10.11. 2021.

Физика

контролна вежба

15.11. – 19.11. 2021.

Српски језик

Географија

контролни задатак

контролна вежба

21.11. – 25.11. 2021.

Хемија

 Биологија

контролни задатак

контролна вежба

29.11. –  3.12. 2021.

Енглески језик

Математика

писмени задатак

контролна вежба

Децембар

6.12. – 10.12. 2021.

Информатика

контролна вежба

13.12. – 17.12. 2021.

Српски језик

писмени задатак

20.12. 24.12. 2021.

 

 

27.12. – 30.12. 2021.

 

 

Јануар

24.1. – 28.1. 2022.

Математика

писмени задатак

Фебруар

31.1. – 4.2. 2022.

Хемија

Географија

контролна вежба

контролна вежба

7.2. –  11.2. 2022.

Енглески језик

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

17.2. – 18.2. 2022.

Биологија

контролна вежба

21.2. – 25.2. 2022.

Немачки језик

контролна вежба

Март

28.2. – 4.3. 2022.

Математика

контролна вежба

7.3. – 11.3. 2022.

Српски језик

писмени задатак

14.3. – 18.3. 2022.

Биологија

контролна вежба

21.3. – 25.3. 2022.

Географија

Физика

контролна вежба

контролна вежба

28.9. – 1.4. 2022

Немачки језик

писмени задатак

Април

4.4. – 8.4. 2022.

Српскијезик

Математика

Контролнизадатак

писмени задатак

11.4. – 15.4. 2022.

Хемија

контролни задатак

18.4. – 21.4. 2022.

Биологија

контролна вежба

Мај

4.5. – 6.5. 2022.

Енглески језик

Биологија

писмени задатак

контролна вежба

9.5. – 13.5. 2022.

Физика

Математика

контролна вежба

контролна вежба

16.5. – 20.5. 2022.

Информатика

контролна вежба

23.5. – 27.5. 2022.

 

 

Јун

30.5. – 3.6. 2022.

Српски језик

писмени задатак

6.6. – 10.6. 2022.

Хемија

Математика

контролни задатак

писмени задатк

13.6. – 17.6. 2022.

 

 

 

 

 

 

Месец

 

Недеља

Предемет

писмени задатак / контролна вежба

Септембар

6.9. – 10.9. 2021.

 /

 /

13.9. – 17.9. 2021.

 /

 /

20.9. – 24.9. 2021.

 /

 /

27.9. – 1.10. 2021.

Математика

контролна вежба

Октобар

4.10. – 8.10. 2021.

Енглески језик

Физика

контролна вежба

контролна вежба

11.10. – 15.10. 2021.

Српски језик

Хемија

писмени задатак

контролна вежба

18.10. – 22.10. 2021.

Биологија

Немачки језик

контролна вежба

контролна вежба

25.10. – 29.10. 2021.

Математика

Географија

писмени задатак

контролна вежба

Новембар

1.11. – 5.11. 2021.

Биологија

Српски језик

контролна вежба

контролна вежба

8.11. – 10.11. 2021.

 

 

15.11. – 19.11. 2021.

Физика

контролна вежба

22.11. – 26.11. 2021.

Немачки језик

Математика

писмени задатак

контролни задатак

29.11. –  3.12. 2021.

Енглески језик

Географија

писмени задатак

контролнавежба

Децембар

6.12. – 10.12. 2021.

Српски језик

Биологија

писмени задатак

контролна вежба

13.12. – 17.12. 2021.

Српски језик

Хемија

контролна вежба

контролна вежба

20.12. 24.12. 2021.

Информатика

 

27.12. – 30.12. 2021.

 

 

Јануар

24.1. – 28.1. 2022.

Информатика

Физика

контролна вежба

контролна вежба

Фебруар

31.1. – 4.2. 2022.

Географија

контролна вежба

7.2. –  11.2. 2022.

Енглескијезик

контролна вежба

17.2. – 18.2. 2022.

Математика

контролна вежба

21.2. – 25.2. 2022.

Хемија

Контролна вежба

Март

28.2. – 4.3. 2022.

 

 

7.3. – 11.3. 2022.

Биологија

Математика

контролна вежба

контролна вежба

14.3. – 18.3. 2022.

Српски језик

Хемија

контролна вежба

контролна вежба

21.3. – 25.3. 2022.

Српски језик

Немачки језик

писмени задатак

контролна вежба

28.3. – 1.4. 2022

Математика

Физика

писменизадатак

контролна вежба

Април

4.4. – 8.4. 2022.

Географија

контролна вежба

11.4. – 15.4. 2022.

 

 

18.4. – 21.4. 2022.

Енглескијезик

писмени задатак

Мај

4.5. – 6.5. 2022.

Информатика

Математика

контролна вежба

контролна вежба

9.5. – 13.5. 2022.

Српски језик

Хемија

писмени задатак

контролна вежба

16.5. – 20.5. 2022.

Српски језик

Немачки језик

контролна вежба

писмени задатак

23.5. – 27.5. 2022.

Биологија

Математика

контролна вежба

писмени задатак

Јун

30.5. – 3.6. 2022.

 

 

6.6. – 10.6. 2022.

 

 

13.6. – 17.6. 2022.