РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Наташа Марјановић

1.

 

2.

3.

3.

2.

3,5.

4,5.

 

2.

Математика

2,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1.

2,5.

2.4.

1.3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ненад Пантић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.4.

1.3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ивана Домиан

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.,5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.,4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.,4.

1.,3.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

 

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Сања Живановић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3,5.

4,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.4.

4.

4.

3.

1

2.,5.

2.,4.

1.3

Свет око нас/ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2

3.

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Славица Ђурић

 

1.

 

2.

3.

3.

2.

3.,5.

4.,5.

 

2.

Математика

2.,4.

3.

1.,4.

4.

4.

3.

1.

2.,5.

2.,4.

1.3.

Свет око нас/ПИД

 

2.

 

2.

3.

4.

2.

3.

4.

3.

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Јелена Милосављевић

 

/

2.

3.

3.

 

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

3.

/

3.

2.

3.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Светлана Кнежевић

/

2.

3.

3.

3.

/

1.

2.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

2.

4.

2.

5.

4.

4.

2.

3.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

4.

/

2.

/

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Весна  Јањић

 

/

2.

3.

3.

3.

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ ПИД

/

5.

/

1.

/

3.

/

3.

2.

3.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Тања Васиљевић

 

/

2.

3.

3.

 

2.

1.

3.

4.

2.

Математика

/

3.

5.

3.

2.

4.

3.

2.

2.

4.

4.

4.

2.

4.

Свет око нас/ПИД

/

5.

/

/

3.

/

3.

2.

3.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Слађана Обрадовић

 

4.

2.

1.,5.

3.2.

/

/

3.

4.

2.

/

Математика

 

1.

3.1.

3.4.

 

1.

 

1.

4.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

 

4.

 

3.

/

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Јакшић Мирјана

4.

2.

1.,5.

3.2.

2.

2.

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2

 

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Ивана Радовановић

4.

2.

1.,5.

3.2.

2.

 

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2.

 

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Јелена Јовић

4.

2.

1.,5.

3.2.

 

2.

5.3.

3.

2.

1.,2.

Математика

 

1.

3.1.

3.

4.

 

 

1.2.

 

1.

Свет око нас/ПИД

 

2.

5.

 

 

3.

2.

1.

2.

2.

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Зоран Петковић

 

4.

2.

1.,5.

3.2.

 

 

3.

4.

2.

 

Математика

 

1.

3.1.

3.4.

 

1.

 

1.

4.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

2.

5.

 

 

 

4.

 

3.

 

Енглески језик

Маја К. Мацура

 

 

1.

 

 

2.

2.

 

2.

 

Месец

 

Недеља

Предемет

Писмени задатак / контролна вежба

Јануар

25.1. – 29.1.2021.

Биологија

контролна вежба

Фебруар

1.2. – 5.2.2021.

Енглески језик

Математика

контролна вежба

контролна вежба

8.2. – 12.2.2021.

Српски језик

контролна вежба

Март

1.3.-5.3.2021.

Биологија

контролна вежба

8.3.-12.3.2021.

Немачки језик

Математика

контролна вежба

контролна вежба

15.3.-19.3.2021.

Српскијезик

Биологија

писмени задатак

контролна вежба

29.3.-2.4.2021.

Математика

писмени задатак

Април

5.4.-9.4.2021.

Српскијезик

контролна вежба

12.4.-16.4.2021.

Енглески језик

Географија

контролна вежба

контролна вежба

26.4.-30.4.2021.

Немачки језик

 

писмени задатак

 

Мај

10.5.-14.5.2021.

Математика

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

17.5.-21.5.2020.

Српскијезик

писмени задатак

24.5.-28.5.2021.

Енглески језик

Иннформатика

писмени задатак

контролна вежба

Јун

31.5.-4.6.2021.

Српскијезик

Историја

контролна вежба

контролна вежба

14.6. – 18.6.2021.

Математика

писмени задатак

Месец

 

Недеља

Предемет

Писмени задатак / контролна вежба

Јануар

25.01. – 29.01.2021.

Биологија

контролна вежба

Фебруар

1.2. – 5.2. 2021.

Енглески језик

Географија

контролна вежба

контролна вежба

8.2. – 12.2.2021.

Математика

контролна вежба

17.2. – 19.2.2021.

Српски језик

контролна вежба

22.2. – 26.2.2021.

Немачки језик

контролна вежба

Март

1.3.-5.3.2021.

Физика

контролна вежба

8.3.-12.3.2021.

Биологија

контролна вежба

15.3.-19.3.2021.

Српски језик

писмени задатак

22.3.-26.3.2021.

Математика

контролна вежба

29.3.-2.4.2021

Немачки језик

Биологија

писмени задатак

контролна вежба

Април

12.4.-16.4.2021.

Математика

писмени задатак

19.4.23.4.2021.

Физика

Географија

контролна вежба

контролна вежба

26.4.-30.4.2021.

Српски језик

 

контролна вежба

Мај

10.5.-14.5.2021.

Биологија

контролна вежба

17.5.-21.5.2021.

Српски језик

Иннформатика

писмени задатак

контролна вежба

24.5.-28.5.2021.

Математика

Енглески језик

контролна вежба

писмени задатак

Јун

31.5.-4.6.2021.

Историја

контролна вежба

7.6. – 11.6.2021.

Математика

писмени задатак

 

Месец

 

Недеља

Предемет

Писмени задатак / контролна вежба

Јануар

25.01. – 29.01.2021.

Географија

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

 

Фебруар

1.2. – 5.2. 2021.

Енглески језик

Математика

контролна вежба

контролна вежба

22.2. – 26.2.2021.

Биологија

контролна вежба

Март

8.3.-12.3.2021.

Математика

Хемија

контролна вежба

контролна вежба

15.3.-19.3.2021.

Српски језик

Мтематика

писмени задатак

контролна вежба

22.3.-26.3.2021.

Немачки језик

Географија

контролна вежба

контролна вежба

Април

5.04. – 9.04. 2021.

математика

писмени задатак

19.4.23.4.2021.

Биологија

Физика

контролна вежба

контролна вежба

26.4.-29.4.2021.

Хемија

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

Мај

10.5.-14.5.2021.

Немачки језик

Математика

писмени задатак

контролна вежба

17.5.-21.5.2021.

Српски језик

Географија

писмени задатак

контролна вежба

24.5.-28.5.2021.

Српски језик

Енглески језик

контролна вежба

писмени задатак

Јун

31.5.-4.6.2021.

Иннформатика

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

7.6.-11.6.2021.

Хемија

контролна вежба

14.06. – 18.06.2021.

Математика

 

писмени задатак

 

 

Месец

 

Недеља

Предемет

Писмени задатак / контролна вежба

Јануар

25.1. – 29.1 2021.

Математика

контролна вежба

Фебруар

1.2. – 5.2.2021.

Енглески језик

контролна вежба

8.2. – 12.2.2021.

Математика

Српски језик

контролна вежба

контролна вежба

22.2. – 26.2.2021.

Немачки језик

контролна вежба

Март

1.3.-5.3.2021.

историја

физика 8/1, 8/4

контролна вежба

контролна вежба

8.3.-12.3.2021.

Математика

Биологија

контролна вежба

контролна вежба

15.3.-19.3.2021.

Хемија

Немачки језик

контролна вежба

писмени задатак

22.3.-26.3.2021.

Српски језик

писмени задатак

29.3.-2.4.2021.

Физика

контролна вежба

Април

5.4.-9.4.2021.

Српски језик

Математика

контролна вежба

писмени задатак

19.4.23.4.2021.

Физика

контролна вежба

26.4.-30.4.2021.

Математика

Немачки језик

контролна вежба

писмени задатак

Мај

10.5.-14.5.2021.

Српски језик

Хемија

писмени задатак

контролна вежба

17.5.-21.5.2021.

Енглески језик

физика 8/1, 8/4

писмени задатак

контролна вежба

24.5.-28.5.2021.

Иннформатика

контролна вежба

Јун

30.5.-4.6.2021.

Математика

писмени задатак