РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

СлађанаОбрадовић

2.

/

1./3.

2.

3.

/

1.

2.

3.

2.

Математика

4.

3.

4.

4.

/

/

2.

3.

2.

1.

ПИД

/

/

2.

3.

/

4.

/

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Мирјана Јакшић

2.

3.

1.

2.

3.

/

2

4.

2.3.

2.

Математика

4.

3.

4.

4.

/

/

2.

3.

2.

1.

ПИД

/

/

2.

3.

/

4.

/

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Ивана Радовановић

2.

3.

1.

2.

3.

/

2

4.

2.3.

2.

Математика

4.

3.

4.

4.

/

/

2.

3.

2.

1.

ПИД

/

/

2.

3.

/

4.

/

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Бранка Несторовић

2.

3.

1.

2.

3.

/

2

4.

2.3.

2.

Математика

4.

3.

4.

4.

/

/

2.

3.

2.

1.

ПИД

/

/

2.

3.

/

4.

/

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Зоран Петковић

2.

/

1./3.

2.

3.

/

1.

2.

3.

2.

Математика

4.

3.

4.

4.

/

/

2.

3.

2.

1.

ПИД

/

/

2.

3.

/

4.

/

4.

4.

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Саша Станојевић

4.

5.

4.

4.

/

/

3, 4.

/

3, 5.

1.

Математика

4.

1., 3.

/

1, 4.

4.

/

1, 3.

1, 3.

3, 5

/

Свет око нас

 

5.

4.

/

2.

5.

/

3.

4.

5.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Ирена Пилиповић

5

5

4

4

4

/

5

3

/

2

3

1

Математика

4.

5.

1.

/

1.

4.

3.

/

1.

3.

1.

3.

3.

5.

/

Природа и друштво

5.

4.

/

2.

5.

1.

/

3.

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Бојана Јањанин

5

5

4

4

4

/

5

3

/

2

3

1

Математика

4.

5.

1.

/

1.

4.

3.

/

1.

3.

1.

3.

3.

5.

/

Природа и друштво

5.

4.

/

2.

5.

1.

/

3.

4.

4.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Светлана Чоловеић

4.

5.

4.

4.

/

/

3, 4.

/

3, 5.

1.

Математика

4.

1., 3.

/

1, 4.

4.

/

1, 3.

1, 3.

3, 5

/

Свет око нас

5.

4.

/

2.

5.

/

3.

4.

5.

/

Предмет

Наставник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

Мирјана Коров

5

5

4

4

4

/

5

3

/

2

3

1

Математика

4.

5.

1.

/

1.

4.

3.

/

1.

3.

1.

3.

3.

5.

/

Природа и друштво

5.

4.

/

2.

5.

1.

/

3.

4.

4.

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Наташа Марјановић

 

(4. нед.)

 

(1.нед.)

(4.нед.)

 

(1.нед.)

(2.нед.)

 

(1. нед.)

(4.нед.)

1.нед.

Математика

(4.нед.)

(3. нед.)

(1. нед.)

(2. нед.)

(1.нед)

 

 

(3. нед.)

(1. нед.)

 

Природа и друштво

(3.нед.)

(2. нед.)

 

(3.нед.)

 

(2.нед.)

 

 

 

2.нед.

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Сања Живановић

 

(4. нед.)

 

(1.нед.)

(4.нед.)

 

(1.нед.)

(2.нед.)

 

(1. нед.)

(4.нед.)

1.нед.

Математика

(4.нед.)

(3. нед.)

(1. нед.)

(2. нед.)

(1.нед)

 

 

(3. нед.)

(1. нед.)

 

Природа и друштво

(3.нед.)

(2. нед.)

 

(3.нед.)

 

(2.нед.)

 

 

 

2.нед.

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Ивана Домиан

 

(4. нед.)

 

(1.нед.)

(4.нед.)

 

(1.нед.)

(2.нед.)

 

(1. нед.)

(4.нед.)

1.нед.

Математика

(4.нед.)

(3. нед.)

(1. нед.)

(2. нед.)

(1.нед)

 

 

(3. нед.)

(1. нед.)

 

Природа и друштво

(3.нед.)

(2. нед.)

 

(3.нед.)

 

(2.нед.)

 

 

 

2.нед.

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Славица Ђурић

 

(4. нед.)

 

(1.нед.)

(4.нед.)

 

(1.нед.)

(2.нед.)

 

(1. нед.)

(4.нед.)

1.нед.

Математика

(4.нед.)

(3. нед.)

(1. нед.)

(2. нед.)

(1.нед)

 

 

(3. нед.)

(1. нед.)

 

Природа и друштво

(3.нед.)

(2. нед.)

 

(3.нед.)

 

(2.нед.)

 

 

 

2.нед.

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ненад Пантић

 

(4. нед.)

 

(1.нед.)

(4.нед.)

 

(1.нед.)

(2.нед.)

 

(1. нед.)

(4.нед.)

1.нед.

Математика

(4.нед.)

(3. нед.)

(1. нед.)

(2. нед.)

(1.нед)

 

 

(3. нед.)

(1. нед.)

 

Природа и друштво

(3.нед.)

(2. нед.)

 

(3.нед.)

 

(2.нед.)

 

 

 

2.нед

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Горан  Радовановић

Математика

5/1

9.

10

11.

12.

1.

2.

.

4.

5

6.

 

1

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

Јелена Новаковић

Математика

5/2, 5/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

Лазар Танасковић

Математика

5/4, 5/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

1

4

 

4

 

 

1

4

 

1

4                        

 

 

Емилија Васиљевић

Енглески језик

5/1,5/2,5/3,5/4

9.

10

11.

12.

.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

 

1

 

 

1

2

 

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

5/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

1

2

1

 

 

1

2

1

 

 

Весна Палавестра

Немачки језик

5/1,5/2,5/3,5/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

4

4

/

 

 

3

 

2

 

 

Ивана Ковачевић

Геогеафија

5/2,5/3,5/4

9.

10

11.

12.

1

2.

3.

4.

5

6.

 

2

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Мирослав Нинковић

Геогеафија

5/1

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

2

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Срђан Пранић

Српски  језик

5/2

9.

1

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

4

3

 

 

2

4

3

 

 

Снежана Стојановски

Српски  језик

5/1,5/4

9

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

 

1

3

4

 

 

2

4

 

3

2

 

 

Љиљана Антин

Српски  језик

5/3,5/5

9.

10

1

.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

1

3

4

 

 

2

4

 

3

2

 

 

Милан Ђорђевић

Биологија

5-2, 5-3,5-5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

 

2

 

1

4

 

2

 

Маја Марковић

Биологија

5-1, 5-4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

2

 

1

2

 

1

 

 

Сузана Новковић

51,52,53,54,55

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Марија Стојиловић

Математика

6/1,6/2,6/3,6/4

9.

10

1.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

6/1,6/2,6/3,6/4

9.

10

11

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

2

1

 

 

1

2

1

 

 

Ивана Панић

Немачки језик

6/1,6/2,6/3,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

3

2

 

 

3

 

2

 

 

Ивана Ковачевић

Геогеафија

6/1,6/2,6/3,6/4

9

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

5     

 

 

 

2

 

2

 

 

 

Срђан Пранић

Српски  језик

6/2

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

4

3

 

 

2

4

3

 

 

Мирјана Зарић

Српски  језик

6/1,6/3,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1,

2

1

3

3

 

2

1

3

 

 

Александра Стефановић

Физика

6/1,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

 

4

 

 

1

1

1

6.

Ивана Грујић

Физика

6/2,6/3

9.

10

11.

12.

1.

.

3.

4.

5

6.

 

3

 

3

 

 

 

4

 

1

Милан Ђорђевић

Биологија

6/1,6/2,6/3,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

5

3

 

 

2

4

 

 

 

Сузана Новковић

Историја

6/1,6/3,6/4

9.

10

11.

12.

.

2.

3.

.

5

6.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Горан  Радовановић

Математика

7/1, 7/2, 7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

Емилија Васиљевић

Енглески језик

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

1

 

 

1

2

1

 

 

Весна Палавестра

Немачки језик

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

0

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

4

2

 

 

3

 

2

 

 

Ивана Ковачевић

Геогеафија

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

3

3

 

2

 

2

4

 

 

 

Снежана Стојановски

Српски  језик

7/2, 7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

 

1

3

3

 

 

2

4

 

3

4

 

 

Мирјана Зарић

Српски  језик

7/1,7/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

5

2

3

3

3

 

1

2

 

3

 

 

 

Небојша Стевановић

Хемија

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

5

 

4

 

 

3

3

 

 

Ивана Грујић

Физика

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

2

4

 

 

 

 

1

2

 

Маја Марковић

Биологија

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

2

3

 

1

3

 

 

Сузана Новковић

Историја

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

 

6.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Лазар Танасковић

 

Математика

8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

.

5

6.

 

1

4

 

4

 

 

1

4

3

1

 

 

Марија Стојиловић

Математика

8/1

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

4

 

 

4

 

1

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

2

1

 

4

 

2

3

 

 

Ивана Панић

Немачки језик

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

4

4

2

 

 

 

4

 

 

 

Мирослав Нинковић

Геогеафија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

3

 

 

1

1

 

 

 

Љиљана Антин

Српски  језик

8/2,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

3

2

 

3

3

 

2

1

2

3

 

 

Марија Рангелов

Српски  језик

8/1,8/3

.

10

11.

12.

.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

3

 

3

3

 

2

1

2

3

 

 

Небојша Стевановић

Хемија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4

5

6.

 

3

 

2

2

 

2

3

2

 

Ивана Грујић

Физика

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

3

4

 

 

 

1

 

 

Маја Марковић

Биологија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.