РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Наташа Марјановић

/

1.;2.;4;5.

1.;3.

2.

1.;2.;4./

/

4.

4.

4.

/

Математика

3.

2.

/

1.;2.

/

/

3.;4.

/

4.

/

Свет око нас/ ПИД

/

4.

4.

4.

3.

/

2.

/

1.

1.

Енглески језик

Зорана Ђурић

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Ненад Пантић

/

1.;2.;4;5.

1.;3.

2.

1.;2.;4./

/

4.

4.

4.

/

Математика

3.

2.

/

1.;2.

/

/

3.;4.

/

4.

/

Свет око нас/ ПИД

/

4.

4.

4.

3.

/

2.

/

1.

1.

Енглески језик

Зорана Ђурић

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Ивана Домиан

/

1.;2.;4;5.

1.;3.

2.

1.;2.;4./

/

4.

4.

4.

/

Математика

3.

2.

/

1.;2.

/

/

3.;4.

/

4.

/

Свет око нас/ ПИД

/

4.

4.

4.

3.

/

2.

/

1.

1.

Енглески језик

Зорана Ђурић

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Сања Живановић

/

1.;2.;4;5.

1.;3.

2.

1.;2.;4./

/

4.

4.

4.

/

Математика

3.

2.

/

1.;2.

/

/

3.;4.

/

4.

/

Свет око нас/ПИД

/

4.

4.

4.

3.

/

2.

/

1.

1.

Енглески језик

Зорана Ђурић

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Славица Ђурић

/

1.;2.;4;5.

1.;3.

2.

1.;2.;4./

/

4.

4.

4.

/

Математика

3.

2.

/

1.;2.

/

/

3.;4.

/

4.

/

Свет око нас/ПИД

/

4.

4.

4.

3.

/

2.

/

1.

1.

Енглески језик

Зорана Ђурић

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Јелена Милосављевић

 

 

 

 

 

Мелинда Рамадани

1.

3.

2.

1.

/

/

3.

4.

4.

2.

Математика

2. 5.

4.

2.

4.

1.

2.

4.

/

1.

3.

4.

4.

1. 5.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

1.

4.

4.

/

/

1.

3.

3.

2.

Енглески језик

 

 

1.

 

 

 

2.

 

2.

 

Предмет

 

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Светлана Кнежевић

 

 

 

 

Мелинда Рамадани

1.

3.

2.

1.

/

/

3.

4.

4.

2.

Математика

2. 5.

4.

2.

4.

1.

2.

4.

/

1.

3.

4.

4.

1. 5.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

1.

4.

4.

/

/

1.

3.

3.

2.

Енглески језик

 

 

1.

 

 

 

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Весна Јањић

 

 

 

 

 

Мелинда Рамадани

1.

3.

2.

1.

/

/

3.

4.

4.

2.

Математика

2. 5.

4.

2.

4.

1.

2.

4.

/

1.

3.

4.

4.

1. 5.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

1.

4.

4.

/

/

1.

3.

3.

2.

Енглески језик

 

 

1.

 

 

 

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Тања Васиљевић

 

 

 

 

 

Мелинда Рамадани

1.

3.

2.

1.

/

/

3.

4.

4.

2.

Математика

2. 5.

4.

2.

4.

1.

2.

4.

/

1.

3.

4.

4.

1. 5.

1.

Свет око нас/ ПИД

 

1.

4.

4.

/

/

1.

3.

3.

2.

Енглески језик

 

 

1.

 

 

 

2.

 

2.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Слађана Обрадовић

 

4.

5.

4.

4.

2,5

1.

1.

Математика

4.

1,3

1,3

4.

1,3

1.

2,4

Свет око нас/ ПИД

5.

4.

2.

3.

4.

4.

3.

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Мирјана Јакшић

4.

5.

4.

4.

2,5

1.

1.

Математика

4.

1,3

1,3

4.

1,3

1.

2,4

Свет око нас/ ПИД

5.

4.

2.

3.

4.

4.

3.

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Бранка Несторовић

 

4.

5.

4.

4.

2,5

1.

1.

Математика

4.

1,3

1,3

4.

1,3

1.

2,4

Свет око нас/ ПИД

5.

4.

2.

3.

4

4.

3

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Јелена Јовић

 

4.

5.

4.

4.

2,5

1.

1.

Математика

4.

1,3

1,3

4.

1,3

1,

2,4

Свет око нас/ПИД

5.

4.

2.

3.

4

4.

3.

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Зоран Петковић

 

4.

5.

4.

4.

2,5

1.

1.

Математика

4.

1,3

1,3

4.

1,3

1.

2,4

Свет око нас/ ПИД

5.

4.

2.

3.

4.

4.

3.

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Саша Станојевић

4.

5.

2.

2, 4.

/

4.

2, 5.

5.

5.

1.

Математика

5.

4.

4.

1.

3.

3.

1.

2.

2, 4.

2.

Свет око нас/ ПИД

4.

3.

/

2.

4.

/

/

3.

3.

/

Енглески језик

Мелинда Рамадани

 

 

2.

 

 

 

1.

 

4.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.`

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

Ирена Пилиповић

4.

5.

2.

2, 4.

/

4.

2, 5.

5.

5.

1.

Математика

5.

4.

4.

1.

3.

3.

1.

2.

2, 4.

2.

Свет око нас/ ПИД

4.

3.

/

2.

4.

/

/

3.

3.

/

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

2.

 

 

 

1.

 

4.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Бојана Јањанин

4.

5.

2.

2, 4.

/

4.

2, 5.

5.

5.

1.

Математика

5.

4.

4.

1.

3.

3.

1.

2.

2, 4.

2.

Свет око нас/ ПИД

4.

3.

/

2.

4.

/

/

3.

3.

/

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

2.

 

 

 

1.

 

4.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Светлана Чоловеић

4.

5.

2.

2, 4.

/

4.

2, 5.

5.

5.

1.

Математика

5.

4.

4.

1.

3.

3.

1.

2.

2, 4.

2.

Свет око нас/ПИД

4.

3.

/

2.

4.

/

/

3.

3.

/

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

2.

 

 

 

1.

 

4.

 

Предмет

Наставник

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Српски језик

 

Мирјана Коров

4.

5.

2.

2, 4.

/

4.

2, 5.

5.

5.

1.

Математика

5.

4.

4.

1.

3.

3.

1.

2.

2, 4.

2.

Свет око нас/ ПИД

4.

3.

/

2.

4.

/

/

3.

3.

/

Енглески језик

Зорана Ђурић

 

 

2.

 

 

 

1.

 

4.

 

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Наташа Вукша

Математика

5/1,5/2,5/3,5/4,

5/5

10

11.

12.

2.

3.

4.

 

1

4

3

 

4

2

 

4

1

 

5

Срђан Пранић

Српски  језик

5/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

 

1

2

 

 

 

2

4

 

2

 

 

Лана Шепељ

Српски језик

5/2,5/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

 

2

 

 

2

2

 

 

2

 

1

2                        

 

 

Марија Рангелов

Српски језик

5/1, 5/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

3

 

2

2

 

 

2

4

3

2

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

5/1,5/2,5/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

4

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

Емилија Васиљевић

Енглески језик

5/3,5/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3

4.

5

6.

 

4

 

 

1

 

 

 

1

4

 

 

 

Јелица Стојчић

Немачки језик

5/1,5/2,5/3,5/4

5/5

9.

10

11.

12.

1

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Маја Марковић

Билогија

5/1,5/2,5/3,5/4

                      

11.

12.

  2.

3.

4.

1

5/1,2,3,4

3

5/1,2,3,4

2.

5/4

1.           5.

5/1,2,3   5/4,3

1.

/1,2

Милан Ђорђевић

Биологија

5/5

9.

1

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

Ивана Ковачевић

Географија

5/1

9

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

4

 

 

 

 

5

 

 

2

 

 

Мирослав Нинковић

Географија

5/2,5/3,5/4,5/5

9.

10

11

3.

5

 

1

2

1          2

5/4,5      5/2,3

2          3

5/4,5    5/2,3

Сузана Новковић

Историја

5/1,3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

Дарко Радуловић

Историја

5/2,4,5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

Лана Шепељ

Српски језик

6/3,6/5

9.

10

1.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

 

 

2

2

 

 

2

 

3

2

 

 

Снежана Стојановски

Енглески језик

6/1,6/2,6/4

9.

10

11

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

4

 

2

 

 

 

2

4

 

1

 

 

Горан Радовановић

Математика

6/1

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

4

 

1

4

 

2

 

4

 

2

3

 

 

Јелена Новаковћ

Математика

6/2,6/3,6/4,6/5

9

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

1

4

4

 

4

 

 

1

4

4

 

4

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

6/1,6/5

9.

0

11.

12

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

Емилија Васиљевић

Енглески  језик

6/2,6/3,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

 

1

 

 

 

1

4

 

 

 

Весна Палавестра

Немачки језик

6/1,6/2,6/3,6/4,6/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

3

 

 

3

 

2

 

Ивана Грујић

Физика

6/1,6/2,6/3,6/4,6/5

9.

10

11.

12.

1.

.

3.

4.

5

6.

 

3

 

2

 

 

 

3

 

1

Маја Марковић

Биологија

6/1,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

 

1

 

4

 

3

 

Милан Ђорђевић

Биологија

6/2,6/3,6/5

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

 

2

 

5

 

 

 

Ивана Ковачевић

Географија

6/3,6/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

2

 

 

2

 

 

 

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

2

 

3

 

 

 

1

 

2.

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

           

Мирослав Нинковић

Географија

6/1,6/2,6/5

Сузана Новковић

Историја

6/2,6/3,6/5

Дарко Радуловић

Историја

6/1,6/4

 

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

 

Срђан Пранић

Српски језик

7/2

9.

10

11.

12.

1.

.

3.

4.

5

6.

 

 

 

2

 

1

2

 

 

 

2

4

 

2

 

 

 

Мирјана Зарић

Српски  језик

7/1,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

2

2

 

2

2

 

 

1

1

 

1

1

 

 

Марија Стојиловић

Српски језик

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

4

4

 

4

4

 

 

4

4

 

4

 

 

 

Јелена Новаковић

Математика

7/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

1

4

4

 

4

 

 

1

4

4

 

4

 

 

 

Јасминка Плазић

Енглески језик

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

1

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

 

Јелица Стојчић

Немачки језик

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

 

1

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Александра Стефановић

Физика

7/1,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

 

2

4

 

3

 

5

 

3

2

 

Ивана Грујић

Физика

7/2,7/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

 

2

4

 

 

 

 

1

2

 

 

Милан Ђорђевић

Биологија

7/1,7/2,7/3,7/4

9

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

2

 

 

 

2

4

 

 

 

Ивана Ковачевић

Географија

7/1,7/2,7/3,7/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

 

6.

 

 

1

3

 

 

 

1

3

 

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

.

5

6.

 

4

 

4

 

 

3

3

 

1

 

Сузана Новковић

Историја

7/1,7/3,7/4

 

Дарко Радуловић

Историја

7/2

 

Небојша Стевановић

Хемија

7/1,7/2,7/3,7/4

 

 

 

Име и презиме наставника

Предмет

Месец (уписти редни бр.недеље)

Контролна вежба – писмени задатак

 

Снежана Стојановски

 

Српски језик

8/2,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

2

4

 

2

 

 

 

2

4

 

1

 

 

 

Мирјана Зарић

Математика

8/1,8/3

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

2

2

 

2

2

 

 

2

 

3

1

 

 

 

 

 

Горан Радовановић

Математика

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

 

1

4

 

1

4

 

2

 

4

3

 

3

 

 

 

Емилија Васиљевић

Енглески језик

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

4

 

 

 

Весна Палавестра

Немачки

језик

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6

 

 

 

1

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

 

Ивана Грујић

Географија

8/1,8/2,8/3,8/4

.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

 

 

 

3

 

4

 

 

1

 

 

 

Небојша Стевановић

Хемија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4

5

6.

 

 

3

 

2

2

 

2

3

2

 

 

Ивана Ковачевић

Географија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

1.

.

3.

4.

5

6.

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4

5

6.

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

9.

10

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5

6.

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Сузана Новковић

Историја

8/1,8/2, 8/4

 

Дарко Радуловић

Историја

8/3

 

Маја Марковић

Биологија

8/1,8/2,8/3,8/4

9.

10

11.

12.

2.

3.

 

 

 

 

2

4

1      2

8/2,3  8/1,4

3