РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Распоред звоњења за преподневну сменуРаспоред звоњења за поподневну смену
1.час 08:00 – 08:451.час 14:00-14:45
2.час 08:50-09:352.час 14:50 -15:35
З.час 09:55-10:40З.час 15:55-16:40
4.час 10:45-11:304.час 16:45- 17:30
5.час 11:35-12:205.час 17:35- 18:20
б.час 12:25-13:106. час 18:25-19:10
7.час 13:15-14:007.час 19:15-20:00
Распоред звоњења за преподневну сменуРаспоред звоњења за поподневну смену
1.час 08:00 – 08:451.час 13:15-14:00
2.час 08:50-09:352.час 14:05 -14:50
З.час 09:55-10:40З.час 15:10-15:55
4.час 10:45-11:304.час 16:00- 16:45
5.час 11:35-12:205.час 16:50- 17:35
б.час 12:25-13:106. час 17:40-18:25
7.час 13:15-14:007.час 18:30-19:15