ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда распоређених у 4 групе. Наставници реализатори су учитељи  Тамара Тасић, Алиса Лозанов, Бранка Несторовић и Зорана Којадиновић.

Родитељи ученика школе на почетку школске године добили су анкете и правилнике за продужени боравак.

Сам рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно-образовним задацима у редовној настави. Најзначајније функције продуженог и целодневног боравка односе се на заштиту и бригу о деци док су им родитељи на послу, помоћи им при извршавању школских обавеза (израда домаћих задатака, учење), квалитетно коришћење слободног времена према интересовањима и склоностима ученика, деловање на даљи развој индивидуалних склоности ка спорту, уметности, науке и др.

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и библиотеку и школско двориште.

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка.

Током боравка у школи ученицима је ручак, који се послужују у трпезарији школе.