ТИМОВИ И АКТИВИ

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Славица Ђурић

Ивана Ковачевић

Љиљана Антин

Бојана Јањанин

 • Настава и учење

Весна Јањић

Ивана Домиан

 • Образовна постигнућа ученика

Педагог

Тања Васиљевић

Тамара Стајин

Илија Тасић

Психолог

Педагог

Одељењске старешине седмих и осмих разреда

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Ирена Пилиповић

Сања Живановић

Бранка Несторовић

Драган Лозанов

Љиљана Антин

Мирјана Коров

Педагог

Светлана Кнежевић

Светлана Чоловеић

Весна Палавестра

Маниша Вукмировић

Бранка Несторовић

Ирена Пилиповић

Марина Пантић

Мирјана Зарић

Снежана Стојановски

Јелена Солујић

Пламенка Рашковић

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Секретар

Учитељи и наставници

Директор

Помоћник директора

Маја Марковић

Милан Ђорђевић

Ненад Пантић

Дејан Арбутина

Руководиоци Стручних већа

Дејан Арбутина

Ненад Пантић

Зоран Петковић

Мелинда Рамадани

Сузана Новковић

Помоћник директора

Маја Марковић

Милан Ђорђевић

Мирослав Нинковић

Руководиоци Тимова

Руководиоци Стручних актива

Руководиоци Стручних већа

Руководиоци Одељењских већа

Руководиоци Тимова

Руководиоци Стручних актива

Руководиоци Стручних већа

Руководиоци Одељењских већа

Гордана Шиндик

Марија Савић Јовановић

Ђурђија Арсић

Дарко Радуловић

Директор

Помоћник директора

Психолог

Ненад Пантић

Маниша Вукмировић

Родитељи, ученички парламент, локална самоуправа

Директор

Помоћник директора

Јасминка Плазић

Одељењске старешине осмих разреда

Информатичари

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Ивана Скочајић Грујић

Сања Живановић

Ненад Пантић

Слађана Обрадовић

Сања Савић Страка

Тања Васиљевић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Мирјана Зарић

Ивана Панић

Лазар Танасковић

Драган Лозанов

Мирјана Коров

Сања Савић Страка

Сузана Новковић

Милан Ђорђевић

Координатори актива и тимова

СТРУЧНА ВЕЋА

Сви учитељи од 1. до 4. разреда

Наставник верске наставе

Наставник енглеског језика

Учитељи у боравку

Љиљана Антин

Срђан Пранић

Снежана Стојановски

Мирјана Зарић

Марија Божовић (Рангелов)

Јасминка Плазић

Весна Палавестра

Емилија Марковић

Мелинда Рамадани

Ивана Панић

Зорица Ђурић

Горан Радовановић

Марија Стојиловић

Јелена Новаковић

Лазар Танасковић

Гордана Шиндик

Ђурђија Арсић

Дејан Арбутина

Сузана Новковић

Ивана Ковачевић

Дарко Радуловић

Мирослав Нинковић

Александра Стефановић

Милан Ђорђевић

Ивана Скочаић Грујић

Небојша Стевановић

Маја Марковић

Маниша Вукмировић

Драган Лозанов

Ана Опачић

Јелена Солујић

Пламенка Рашовић

Сања Савић Страка

Емина Боснић

Немања Боснић

Илија Тасић

Марина Пантић

Тамара Стајин

Стручно веће наставника разредне наставе

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Јелена Милосављевић

Светлана Кнежевић

Весна Јањић

Тања Васиљевић

Мелинда Рамадани

верска настава

Слађана Обрадовић

Мирјана јакшић

Ивана Радовановић

Бранка Несторовић

Зоран Петковић

Мелинда Рамадани

верска настава

Саша Станојевић

Мирјана Коров

Бојана Јањанин

Светлана Чоловеић

Ирена Пилиповић

Зорана Ђурић

верска настава

Наташа Марјановић

Сања Живановић

Ивана Домиан

Славица Ђурић

Ненад Пантић

Зорана Ђурић

верска настава

Сви наставници који предају у одељењима:

 • V1,
 • V2,
 • V3,
 • V4 и
 • V5

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VI1,
 • VI2,
 • VI3 и
 • VI4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VII1,
 • VII2,
 • VII3 и
 • VII4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VIII1,
 • VIII2,
 • VIII3 и
 • VIII4