ТИМОВИ И АКТИВИ

Директор, 

Помоћник директора,

Психолог,

Педагог

Маниша Вукмировић,

Тамара Пантелић,

Наташа Маријановић,

Бојана Јањанин

ЕТОС

  • Ивана Ковачевић,
  • Мирјана Јакшић,
  • Саша Станојевић

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

  • Гордана Шиндик,
  • Сузана Новковић,
  • Бранка Несторовић

Директор,

Помоћник директора,

Психолог,

Педагог

Слађана Обрадовић,

Тања Васиљевић,

Драган Лозанов,

Славица Ђурић

Директор, 

Помоћник директора, 

Педагог

Небојша Стевановић, 

Наташа Вукша, 

Тања Васиљевић, 

Зоран Петковић

Светлана Кнежевић,

Ирена Пилиповић,

Милан Ђорђевић,

Маја Марковић

Директор,

Помоћник директора,

Јасминка Плазић,

Ана Опачић,

Одељењске старешине осмих разреда,

Психолог,

Информатичари,

Секретар

Психолог

Одељењске старешине седмих и осмих разреда

Снежана Стојановски,

Мирјана Зарић,

Јелена Солујић,

Пламенка Рашковић

Сања Савић Страка,

учитељи трећег разреда

Директор,

Помоћник директора,

Психолог,

Педагог

Маја Марковић,

Зоран Петковић,

Светлана Чоловеић,

Горан Радовановић

Наташа Марјановић

Педагог,

Јелена Милосављевић,

Јелица Стојчић

1.2. разред Сања Живановић,

3.4. разред  Светлана Кнежевић

5. 6. разред Лана Шепељ,

7. 8. разред Ивана Скочајић Грујић

Директор,

Помоћник директора,

Педагог,

Светлана Чоловеић,

Горан Радовановић

Родитељи,

Ученички парламент,

локална самоуправа

Снежана Стојановски

Мирјана Зарић

Јелена Солујић

Пламенка Рашковић

Мирјана Коров

Директор,

Помоћник директора,

Психолог,

Педагог,

Секретар

Наставници разредне и предметне наставе

Директор,

Помоћник директора,

Маја Марковић,

Милан Ђорђевић

Наставници разредне и предметне наставе

Дарко Радуловић,

Весна Палавестра

Ненад Пантић

Дејан Арбутина

Руководиоци Стручних већа

Слободанка Сундаћ

Лана Шепељ

Дејан Арбутина

Ненад Пантић

Емина Боснић

Сузана Новковић

Тамара Тасић

Помоћник директора,

Руководиоци Тимова,

Стручних актива,

Стручних већа,

Одељењских већа

Педагог ,

Руководиоци Тимова,

Стручних актива,

Стручних већа,

Одељењских већа

Одељењских већа,

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

СТРУЧНА ВЕЋА

Сви учитељи од 1. до 4. разреда

Наставник верске наставе

Наставник енглеског језика

Учитељи у боравку

Срђан Пранић,

Мирјана Зарић,

Снежана Стојановски,

Лана Шепељ,

Марија Рангелов

Весна Палавестра,

Јасминка Плазић,

Мелинда Рамадани,

Маја К. Мацура,

Зорана Ђурић,

Јелица Стојчић

Наташа Вукша,

Горан Радовановић,

Александра Вуковић,

Тамара Пантелић,

Гордана Шиндик,

Дејан Арбутина,

Марија С.Јовановић

Сузана Новковић

Ивана Ковачевић

Дарко Радуловић

Мирослав Нинковић

Александра Стефановић

Милан Ђорђевић

Ивана Скочаић Грујић

Небојша Стевановић

Маја Марковић

Маниша Вукмировић

Драган Лозанов

Ана Опачић

Јелена Солујић

Пламенка Рашовић

Сања Савић Страка

Емина Боснић

Немања Боснић

Тамара Тасић

Алиса Лозанов

Бранка Несторовић

Зорана Којадиновић

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Саша Станојевић

Ирена Пилиповић

Бојана Јањанин

Светлана Чоловеић

Илија Тасић

Маја Кристан Мацура

Зорана Ђурић

верска настава

Наташа Марјановић

Ненад Пантић

Ивана Домиан

Сања Живановић

Славица Ђурић

Зорана Ђурић

верска настава

Јелена Милосављевић

Светлана Кнежевић

Весна Јањић

Тања Васиљевић

Маја Кристан Мацура

верска настава

Слађана Обрадовић

Мирјана јакшић

Ивана Радовановић

Јелена Јовић

Зоран Петковић

Маја Кристан Мацура

верска настава

Сви наставници који предају у одељењима:

 • V1,
 • V2,
 • V3,
 • V4 и
 • V5

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VI1,
 • VI2,
 • VI3 и
 • VI4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VII1,
 • VII2,
 • VII3 и
 • VII4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VIII1,
 • VIII2,
 • VIII3 и
 • VIII4