ТИМОВИ И АКТИВИ

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Ивана Домиан

Мирјана Зарић

Гордана Шиндик

Бојана Јањанин

 • ЕТОС

Ивана Ковачевић

Мирјана Јакшић

Саша Станојевић

 • Подршка  ученицима

Ирена Пилиповић

Милица Стојић

Сања Живановић

 • Настава и учење – акциони план

Весна Јањић

Ивана Домиан

 • Постигнућа ученика

Илија Тасић

Тамара Тасић

Тања Васиљевић

 • Руковођење и ресурси

Срђан Пранић

Катарина Јовановић

Психолог

Педагог

Одељењске старешине седмих и осмих разреда

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Маја Марковић

Зоран Петковић

Светлана Чоловеић

Горан Радовановић

Наташа Марјановић

Љиљана Антин

Мирјана Коров

Педагог

Небојша Стевановић

Јелена Милосављевић

Наташа Вукша

Маниша Вукмировић

Снежана Стојановски

Мирјана Зарић

Јелена Солујић

Пламенка Рашковић

Мирјана Коров

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Секретар

Учитељи и наставници

Директор

Помоћник директора

Маја Марковић

Милан Ђорђевић

Ненад Пантић

Дејан Арбутина

Руководиоци Стручних већа

Слободанка Сундаћ

Лана Шепељ

Дејан Арбутина

Ненад Пантић

 1. и 2. разред Весна Јањић
 2. и 4. разред Бранка Несторовић
 3. и 6. разред Весна Палавестра

7. и 8. разред Ивана Ковачевић

Славица Ђурић

Мелинда Рамадани

Сузана Новковић

Ивана Ковачевић

Маја Марковић

Милан Ђорђевић

Мирослав Нинковић

Руководиоци Тимова,

Стручних актива,

Стручних већа,

Одељењских већа,

Програма

Руководиоци Тимова,

Стручних актива,

Стручних већа,

Одељењских већа,

Дејан Арбутина

Гордана Шиндик

Горан Радовановић

Марија Стојиловић

Директор

Помоћник директора

Психолог

Ненад Пантић

Маниша Вукмировић

Родитељи, ученички парламент, локална самоуправа

Директор

Помоћник директора

Јасминка Плазић

Одељењске старешине осмих разреда

информатичари

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Слађана Обрадовић

Сања Савић Страка

Тања Васиљевић

Дарко Радуловић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Директор

Помоћник директора

Психолог

Педагог

Лана Шепељ

Мелинда Рамадани

Светлана Чоловеић

Наташа Вукша

Небојша Стевановић

Емина Боснић

Драган Лозанов

Ирена Пилиповић

Мирјана Јакшић

Бојана Јањанин

Слађана Обрадовић

Тања Стевановић

СТРУЧНА ВЕЋА

Сви учитељи од 1. до 4. разреда

Наставник верске наставе

Наставник енглеског језика

Учитељи у боравку

Лана Шепељ

Срђан Пранић

Снежана Стојановски

Марија Рангелов

Мирјана Зарић

Јасминка Плазић

Весна Палавестра

Емилија Марковић

Мелинда Рамадани

ЈелицаСтојчић

Зорана Ђурић

Горан Радовановић

Марија Стојиловић

Јелена Новаковић

Гордана Шиндик

Ђурђија Арсић

Дејан Арбутина

Наташа Вукша

Сузана Новковић

Ивана Ковачевић

Дарко Радуловић

Мирослав Нинковић

Александра Стефановић

Милан Ђорђевић

Ивана Скочаић Грујић

Небојша Стевановић

Маја Марковић

Маниша Вукмировић

Драган Лозанов

Ана Опачић

Јелена Солујић

Пламенка Рашовић

Сања Савић Страка

Емина Боснић

Немања Боснић

Илија Тасић

Милица Стојић

Тамара Тасић

Стручно веће наставника разредне наставе

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Саша Станојевић

Мирјана Коров

Бојана Јањанин

Светлана Чоловеић

Ирена Пилиповић

Мелинда Рамадани

Зорана Ђурић

верска настава

Јелена Милосављевић

Светлана Кнежевић

Весна Јањић

Тања Васиљевић

Мелинда Рамадани

верска настава

Слађана Обрадовић

Мирјана јакшић

Ивана Радовановић

Бранка Несторовић

Зоран Петковић

Мелинда Рамадани

верска настава

Саша Станојевић

Мирјана Коров

Бојана Јањанин

Светлана Чоловеић

Ирена Пилиповић

Зорана Ђурић

верска настава

Сви наставници који предају у одељењима:

 • V1,
 • V2,
 • V3,
 • V4 и
 • V5

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VI1,
 • VI2,
 • VI3 и
 • VI4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VII1,
 • VII2,
 • VII3 и
 • VII4

Сви наставници који предају у одељењима:

 • VIII1,
 • VIII2,
 • VIII3 и
 • VIII4