Стручни сарадници

Тамара Стојановић – Бајић, дипломирани педагог

Драгана Медић, дипломирани психолог

Библиотекар

Слободанка Сундаћ, професор опште књижевности