СТРУЧНА ВЕЋА

ВЕЋА

РУКОВОДИЛАЦ

1.Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Лана Шепељ

2.Стручно веће наставника за стране језике

Мелинда Рамадани

3.Стручно веће наставника математике, информатике , ТиО

Наташа Вукша

4.Стручно веће наставника историје и географије

Дарко Радуловић

5.Стручно веће наставника биологије, хемије, физике

Небојша Стевановић

6. Стручно веће наставника физичког васпитања

Драган Лозанов

7.Стручно веће нставника ликовне културе, музичке културе и верске наставе

Емина Боснић

8. Стручно веће наставника разредне наставе

Светлана Чоловеић