СТРУЧНА ВЕЋА

 

ВЕЋА

РУКОВОДИЛАЦ

1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Мирјана Зарић

2. Стручно веће наставника за стране језике

Ивана Панић

3. Стручно веће наставника математике, информатике , ТиО

Лазар Танасковић

4. Стручно веће наставника историје и географије

Сузана Новковић

5. Стручно веће наставника биологије, хемије, физике

Милан Ђорђевић

6. Стручно веће наставника физичког васпитања

Драган Лозанов

7. Стручно веће нставника ликовне културе, музичке културе и верске наставе

Сања Савић Страка

8.  Стручно веће наставника разредне наставе

Мирјана Коров