Обавештење у вези са почетком другог полугодишта школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи (и други законски заступници ученика),

Настава у другом полугодишту почиње у понедељак 18. јануара 2021. године. На основу одлуке Кризног штаба (11.01.2021) настава ће се организовати у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада  у основној школи у школској 2020/2021. години и на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања.

У име колектива ОШ ,,Сава Шумановић“ и своје лично име желим вам много здравља у наредном периоду као и успешан наставак школске године вашој деци.

Организација рада у млађој смени (1-4. разред)

У првој наставној недељи наставу у школи похађају ученици А групе (8.00 – 10.25 часова)

и Б групе (10.45 – 12.25 часова). Продужени боравак за ученике ће  почети са радом у понедељак 18. јануара 2021. године.

 Организација рада у старијој смени (5-8. разред)

 У првој наставној недељи ученици групе A похађају наставу у школи  у понедељак, среду и петак. Наставу на даљину имају  у уторак и  четвртак. Ученици Б групе похађају наставу у школи у  уторак и четвртак,  а наставу на даљину имају у понедељак, среду и петак.

Часови свих предмета (и обавезних и изборних) се одржавају у школи у складу са важећим распоредом часова.

Настава се одвија искључиво у послеподневној  смени. Одељења се деле у две групе (А,Б) од по највише 15 ученика. Часови трају 30 минута. На крају сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе од куће по данима.

 Обaвезе родитеља пре доласка ученика у школу

 1. Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измери температуру детету –  у случају повишене температуре не доводи дете  у школу и обавештава одељењског старешину.  
 2. Родитељ/старатељ има обавезу да обезбеди заштитну маску за своје дете.
 3. У случају да постоји сумња на заразу висом КОВИД-19 ученика или члана породице, као и су случају потврђене заразе вирусом КОВИД-19 (позитиван налаз пцр теста), ученик не долази у школи и прати наставу (у складу са здравственим стањем) на даљину.

 Процедура  за родитеље/старатеље   приликом уласка у школу

 1. Родитељи/старатељи доводе децу до улаза у школску зграду (при довођену и одвођењу деце).
 2. Родитељи/старатељи могу долазити у школу у терминима одређеним за пријем родитеља и уз потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. За ванредне доласке у школу (школско двориште и зграду) неопходно је заказати термин са одељењским старешином.
 3. Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.
 4. Дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола (70%).
 5. Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
 6. Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за пријем ученика.

Обавезе ученика током боравка у школи

Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову групу. Ученици носе заштитну маску (прекрива уста и нос) од тренутка уласка у школско двориште. Заштитна маска може бити хируршка, епидемиолошка или платнена. Ученици могу да скину маску током трајања часа док седе у клупи. За ученика старијих разреда препорука је да све време носе заштитну маску.

 Ученици излазе и улазе на врата која су одређена за сектор школе у којем се налази учионица у којој бораве. Током боравка у школи забрањено је било какво окупљање ученика у већим групама у било ком делу школе. Конзумирање хране дозвољено је искључиво током великог одмора у дворишту школе.  Уколико  се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежурном наставнику уз чије ће присуство у посебној просторији сачекати долазак родитеља/старатеља.

Молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера како бисмо сачували здравље ученика и запослених. Хвала на разумевању.

С поштовањем,

Катарина Јовановић, 

директор ОШ ,,Сава Шумановић“

Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно васпитном раду за основне школе у школској 2020/2021. години

 

Начин организације образовно-васпитног рада до краја првог полугодишта 18.12.2020. године

Поштовани родитељи (и други законски заступници),

У складу са упутствима и препорукама  из  Дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја (Број: 610-00-01358/2020-07) од 27.11.20202. године ОШ ,,Сава Шумановић“ ће извршити нову организацију образовно-васпитног рада.

Млађи разреди (1-4)

Настава  се остварује кроз непосредан рад по досадашњем моделу уз пуно поштовање епидемиолошких мера за спречавање ширења заразних болести. 

Старији разреди (5-8)

Настава ће се реализовати на даљину коришћењем званичне платформе Гугл учионица

ОШ ,,Сава Шумановић“. Часови на даљину се реализују у реалном времену на основу важећег распореда часова за свако одељење. Часови трају 45 минута, а уколико ученик искаже потребу, у договору са предметним наставницима организоваће се час допунске или додатне наставе. Одмор између часова трајаће 5 минута. Велики одмор после трећег часа трајаће 20 минута. Први час почиње у 9.00 часова. Све писмене провере знања биће реализоване онлајн  или се пребацују за друго полугодиште у договору са предметним наставником. 

Материјали на школску платформу постављају се радним данима од 9.00 до 15.00 часова за редовну наставу, док се часови осталих облика рада, материјала за израду домаћих задатака, провере знања ученика могу стављати у периоду од 07.30 до 19.30 часова.

Уколико се путем платформе реализује провера знања мора бити најављена минимум два дана раније са напоменом које градиво обухвата та провера и да се омогући одлагање за ученике који их оправданих разлога нису у могућности да исту реализују. 

Због породица у којима има више ученика који уче на исти начин , наставници  ће поставити материјале на Школску платформу како би били доспутни ученицима и ван времена предвиђеног за одржавања часа на даљину.   

Закључивање оцена

Закључна оцена изводи се од:

 1. оцена које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка школске године;
 2. података о напредовању (педагошка свеска);
 3. оцена које ће ученицима дате у периоду до завршетка првог полугодишта.

При закључивању оцене за крај полугодишта узимају се у обзир све оцене добијене у школи и током наставе на даљину.

Оцена је јавна и образложена.

Предлог закључне оцене  биће уписан у напомени за активност код сваког ученика од 07.12.2020.године. 

Само уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да непосредно одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене (по актуелном измењеном Правилнику)  из оправданих разлога (болест, изолација и друго) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту потребно је посебно планирати додатну подршку за ову категорију ученика. 

Безбедност ученика на интернету

Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се ученици виде како би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору.

Обавештавамо вас  да ће се према сваком виду дигиталног насиља током трајања онлајн наставе поступати  у складу са Правилником о васпитно дисциплинској одговорности ученика и Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Уколико дође до даљих измене о организацији образовно-васпитног рада у ОШ „Сава Шумановић“ бићете благовремено обавештени.

У Земуну 28.11. 2020.

ДИРЕКТОР

Катарина Јовановић

РЕЗУЛТАТИ ЗА ,,ЧИТАЛАЧКУ ЗНАЧКУ“ ШК.2019/20. ГОДИНЕ

Стигли су резултати из Библиотеке ,,Свети Сава“ .Награђени су најбољи Читалачки дневници.
ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ ПИСАР
– Јулија Дабовић, 2/3
– Нађа Чикара, 2/1
– Ана Аћимовић,4/5
ВЕЛИКИ ПОШТОВАНИ ИЛУСТРАТОР
– Миа Чикара, 5/1
Остали ученици којима су награђени Читалачки дневници добиће беџеве као Мали
писари.
О додели беџева ученици ће благовремено бити обавештени.
 
Слободанка Сундаћ,
библиотекарка

Читалачка значка

,,ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ ШК.2019/20.ГОДИНЕ-НАСТАВАК АКТИВНОСТИ

Драги наши читалићи,

Корона нас је омела да завршимо прошлогодишњу  манифестацију ,,Читалачка значка“. Међутим, Библиотека ,,Свети Сава“ у Земуну ће од 35 најбољих Читалачких дневника изабраних на школском нивоу одабрати и наградити најбоље. Овом приликом бих похвалила свих 95 ученика који су учествовали у ,,Читалачкој значки“. Сви су били вредни и прочитали предвиђене књиге, анализирали их и илустровали. Надам се да ће и ове школске године сви они, као и њихови другови и другарице из одељења да им се придруже у читању, јер је оно благотворно за душу. Манифестација  ,,Читалачка значка“ се наставља и ове школске године.

Захваљујем се свим ученицима, учитељима, наставницима, као и родитељима који су нам пружили велику потпору, и надам се да ћемо продужити успешну сарадњу и ове школске године.

Прилог допуњавам најлепшим деловима Читалачких дневника, а и програмом литературе за ,,Читалачку значку“.

Слободанка Сундаћ, библиотекарка

,,ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ ШКОЛСКЕ 2020/21ГОДИНЕ

Литература за :

,,ЧИТАЛАЧКУ ЗНАЧКУ“ 2020/21.

МЛАЂИ УЗРАСТ

ПРВИ РАЗРЕД

Змај: ПЕСМЕ  – 3 песме-1 песмa напамет

 1. Бранко Ћопић : „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“
 2. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Д. Лукић:  ПЕСМЕ  -3 песме-1 песмa напамет
 2. Д. Максимовић:  ЂАЧКО СРЦЕ (3 приче по избору)
 3. Српске народне бајке  ( 1 по избору)
 4. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Љ. Ршумовић:  ПЕСМЕ – 3 песме- 1 песмa напамет
 2. Радивоје Бојичић:  „КО СЕ ТО ТАМО СМЕЈЕ“  (или 3 басне било које)
 3. Оливера Јелкић: СЛУЧАЈ БАБАРОГА  или (Поповић: СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА)
 4. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Д. Радовић: ПЕСМЕ –3 песме-1 песмa напамет
 2. Ч. Вуковић:  СВЕМОЋНО ОКО
 3. Светлана Велмар Јанковић:  ОЧАРАНЕ НАОЧАРЕ ( 3 приповеткe- не међувреме)
 4. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

СТАРИЈИ УЗРАСТ

ПЕТИ РАЗРЕД

 1. Б. Ћопић:  МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
 2. Д. Ерић:  ПЕСМЕ – 3 песме-1 песма напамет
 3. ПРЕДАЊЕ О СВЕТОМ САВИ
 4. Весна Алексић:  ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА  или  ЈА СЕ ЗОВЕМ ЈЕЛЕНА ШУМАН
 1. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

ШЕСТИ РАЗРЕД

 1. Д. Максимовић:  ПЕСМЕ – 3 песме-1 песма напамет
 2. Г. Стојковић:  ХАЈДУК У БЕОГРАДУ
 3. Б. Нушић:  АУТОБИОГРАФИЈА
 4. Урош Петровић: ПЕТИ ЛЕПТИР  ИЛИ  ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ ( 3 по избору)
 5. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

СЕДМИ РАЗРЕД

 1. С. Сремац:  ПРИПОВЕТКЕ  (3 по избору)
 2. Ђ. Јакшић: ПЕСМЕ- 3 песме- 1 песма  напамет
 3. Роберт Такарич:  ДЕВОЈЧИЦЕ СУ ЈАЧИ ПОЛ
 4. Народна поезија:  БАНОВИЋ СТРАХИЊА
 5. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ  ИЗБОРУ

ОСМИ РАЗРЕД

 1. Б. Нушић:  ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
 2. Војислав Илић:  ПЕСМЕ- 3 песме-1 песма напамет
 3. Л. Лазаревић: ПРИПОВЕТКЕ  (3 по избору)
 4. М. Антић: ГАРАВИ СОКАК -3 песме- 1 песма напамет
 5. КЊИГА  ПО  СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

Најбољи читалачки Дневници из школске 2019/2020. године

,,Читалачка значка“ шк.2019/20.године

Прошле школске године је због короне прекинута манифестација ,,Читалачка значка“. Међутим, ученици наше школе су били вредни и њих 88 је завршило са читањем предвиђене литературе. Сви они су предали своје дневнике библиотекарки. Изабрано је 35 најбољих, који ће бити послати у Библиотеку ,,Свети Сава“ у Земуну. Библиотекарке ће бирати најбоље дневнике.

Списак ученика чији су Читалачки дневници најбољи, шк.2019/20.године:

1/1

1.Мила Брановић

2.Уна Пађен

3.Нађа Пуача

4.Нађа Стојановић

5.Тара Прерадовић

1/3

1.Димитрије Кунарац

2.Јулија Дабовић

3.Лена Попара

4.Лазар Јеринић

5.Страхиња Николић

6.Лара Миличевић

7.Сара Милошевић

 1/5

1.Софија Чово 

2/1

1.Матеја Костадиновић

2.Нина Костадиновић

3.Нађа Чикара

2/3

1.Јана Живанић

2.Вук Милосављевић

3.Даница Стојковић

4.Доротеја Мијаиловић

2/4

1.Сара Шатара

2.Теодора Вучинић

3/3

1.Анђелија Граић

2.Миња Милошевић

3/4

1.Матић Ленка

2.Малетић Софија

4/3

1.Дијана Николић

4/5

1.Аћимовић Ана

2.Грбић Теа

5/1

1.Миа Чикара

2.Алекса Костадиновић

3.Теодора Чубрило

5/2

1.Мила Микулић

5/3

1.Александра Бадњар

6/3

1.Марија Несторов

Похвале су добили:

1.Маша Кецман,1/1

2.Виктор Зарић,1/3

3.Коста Карановић,1/4

4.Анастасија Радаковић,2/3

5.Адријана Вучинић,2/4

6.Јован Милошевић,2/4

7.Мила Зубић,2/4

8.Ана Савић,3/3

9.Максим Костић,4/2

10.Петровић Петар,4/5

11.Михајло Драча,4/5

12.Катарина Миладиновић,4/5

13.Маша Гавриловић,6/4

Траса и сатница школског аутобуса за школску 2020/2021. годину

ЛИНИЈА 4

ОШ ,,Сава Шумановић” – Aлтина Плави хоризонти

Плави хоризонти

/терминус 709/

 полазак

ОШ ,,Сава Шумановић“

 

полазак

07.25

07.50

10.10

10.35

12.20

12.40

16.25

16.45

17.05

17.20

Траса линије ка школама

Плави хоризонти /терминус линије 709/, Косте Бранковића, Николаја Салтикова, Косте Алковића, Исидора Стојановића, Михајла Бандура, Атанасија Николића, Др Борислава Вујадиновића, окретница Железничка станица Земун поље, Анастасија Николића, Михајла Бандура, Исидора Стојановића, Милана Рашетара ,Пут за Плаве хоризонте, Ауто-пут за Нови Сад, Насеље Мала пруга Угриновачки пут, Љиљане Крстић, Павла Вујисића, ОШ“Сава Шумановић“         стајалиште ЈГС-а “Павле Вујисић“

Траса ОШ“Сава Шумановић“-  АЛТИНА – Плави хоризонти:

ОШ“Сава Шумановић“/стајалиште ЈГС-а “Павле Вујисић“ /, Павла Вујисића, Љиљане Крстић, Угриновачки пут, Насеље Мала пруга,

Ауто-пут за Нови Сад, Пут за Плаве хоризонте, Милана Рашетара, Исидора Стојановића,  Косте Алковића,  Косте Цукића, Косте Бранковића,  Михајла Бандура,  Анастасија Николића, Др Борислава Вујадиновића,  окретница Железничка станица Земун поље , Плави хоризонти /терминус линије 709/.

(Од насеља Плави хоризонти ка ОШ ,,С.Шумановић“: ауто-пут за Нови Сад – Добановачки пут)

Стајалишта на којима обавезно стаје

Сва  стајалишта ЈГС-а у насељу Плави хоризонти  и то ,,Михајла Бандура“, ,,Косте Бранковића“, ,,Косте Алковића“, ,,Косте Цукића“ и ,,Милана Недељковића“,  

,,Црква Св.Анастасија великог“’, ,,Железничка техничка станица 1“, ,,Железничка техничка станица“, ,,Кинески тржни центар“, ,,Новосадски ауто-пут“ затим сва стајалишта у насељу Алтина стајалишта ,,Мала пруга“, ,,Угриновачки пут 26.део“, ,,Угриновачка 12.део“, ,,Љиљане Крстић“, ,,Павла Вујисића“, ,,Виктора Старчевића“, ,,Алтина“, ,,Добановачки пут“, ,,Абебе Бикила“, ,,Заре Адамовић“, ,,Вртић Милица“.

Директор ОШ ,,Сава Шумановић“

Катарина Јовановић

Позив на Hack#teen

АФА у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација организује Hack#teen – хакатон за девојчице узраста од 11 до 14 година са циљем да оснажи и инспирише наредне генерације девојчица и девојака у области науке, технологије, инжењерства и математике како би биле пођеднако заступљене у технолошким пословима будућности и учествовале у креирању нове, дигиталне цивилизације!

Програм ће се одржати 23. Септембра у Легату Чолаковић на адреси Родољуба Чолаковића 2, Београд, док ће свечаност и додела награда ★ бити 24. Септембра у башти Метропола.

Рок за пријаву петочланих тимова девојчица је требало да трајеће до 17. Септембра слањем једноминутног видеа путем  сајта:

https://hackteen.afa.co.rs/

Hack#teen је део иницијативе More Girls in STEM, који је је посвећен охрабривању и мотивисању девојчица да се више заинтересују за природне науке и укључе у СТЕМ занимања, са циљем да се подигне свест о важности учешћа жена и девојака у креирању будућности која је дигитална. Иницијатива је посвећена промовисању важности знања и образовања као кључних за успех и напредовање у животу.

За све додатне информације можете послати мејл на office@afa.co.rs

 

Обавештење о почетку школске године

Поштовани родитељи и старатељи,

Пријем ученика првог разреда на почетку школске 2020/2021. ће бити организован у складу са применом прописаних мера за спречавање ширења епидемије. Молимо вас да имате разумевања и да у потпуности поштујете прописане мере и организацију рада.
Списак одељења и ученика првог разреда биће истакнут на главном улазу школе у недељу 30. августа 2020. Пријем ученка ће бити организован у понедељак 31. августа 2020. по следећем распореду:

Распоред пријема ученика првог разреда
 

Време

Одељење/ одељења

Улаз

15 – 16 часова

1-1 и 1-2

1-1: главни улаз

1-2: улаз иза школске зграде

16 – 17 часова

1-3 и 1-4

1:3: главни улаз

1-4: улаз иза школске зграде

17 – 18 часова

1-5

главни улаз

Пре доласка у школу измерите телесну температуру детету. 
У случају повишене температуре не доводите дете у школу. У пратњи детета долази само један родитељ (старатељ). Сви родитељи и ученици су обавезни да носе заштитну маску (прекрива нос и уста) приликом уласка у школско двориште. Заштитна маска може бити епидемиолошка, хируршка или платнена. Доведите дете у предвиђеном термину и испред одговарајућег улаза (табела изнад). Након прозивања ученици ће стати у део дворишта одређен за свако одељење и отићи са својом учитељицом/учитељем у одговарајућу учионицу. Родитељи не улазе у школску зграду. Након врмена предвиђеног за упознавање са учитељима родитељи преузимају своје дете испред улаза који је одређен за свако одељење.
Кроз комуникацију са учитељима моћи ћете да дођете до свих потребних организација у вези са даљом организацијом активности у школи.
Жао нам је што, због актуелне ситуације, нисмо у могућности да организујемо пригодну свечаност за пријем наших најмлађих ученика. Верујемо да ће у будућности бити прегршт лепих повода и свечаности у којима ћемо моћи да поделимо лепе школске тренутке са нашим ученицима, родитељима и локалном заједницом.

Пријем ученика првог и петог  разреда ће бити одржан у понедељак 31. септембра по датом распореду. Ученици долазе у пратњи једног родитеља/стратеља. Након прозивања ученици одлазе са учитељицама и учитељима (1. разред) и одељењским старешинама (5. разред)  у учионице које су одређене за њихова одељења. Родитељи/старатељи ученика не улазе у школску зграду.

Први разред

Време

Одељење/ одељења

Улаз

15 – 16 часова

1-1 и 1-2

1-1: главни улаз

1-2: улаз иза школске зграде

16 – 17 часова

1-3 и 1-4

1:3: главни улаз

1-4: улаз иза школске зграде

17 – 18 часова

1-5

главни улаз

 

Пети разред

Време

Одељење/ одељења

Улаз

12 – 13 часова

5-1 и 5-2

5-1: главни улаз

5-2: улаз иза школске зграде

13 – 14 часова

5-3 и 5-4

5:3: главни улаз

5-4: улаз иза школске зграде

14 – 15 часова

5-5

главни улаз

 

Обавезе родитеља пре доласка ученика у школу

1.Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измери температуру детету –  у случају повишене температуре не доводи дете  у школу и обавештава одељењског старешину.  

 1. Родитељ/старатељ има обавезу да обезбеду заштину маску за своје дете.
 2. Родитељ/старатељ треба да обезбеди посебну флашицу за воду само за потребе детета током боравка у школи.
 3. Деца треба да доручкују/ручају пре доласка у школу; родитељ/старатељ треба да припреми и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине боравка у школи) у складу са потребама деце.

Процедура  за родитеље/старатеље   приликом уласка у школу

 1. Родитељи/старатељи доводе децу до улаза у школску зграду (при довођену и одвођењу деце).
 2. Родитељи/старатељи могу долазити у школу у предвиђеним терминима за пријем родитеља и уз потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. За ванредне доласке у школу (школско двориште и зграду) неопходно је заказани термин са одељењским старешином.

3.Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.

 1. Дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола (70%)
 2. Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
 3. Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за прихват ученика.

Обавезе ученика током боравка у школи

Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову групу. Ученици носе заштитну маску (прекрива уста и нос) од тренутка уласка у школско двориште. Заштитна маска може бити хируршка, епидемиолошка или платнена. Ученици могу да скину маску током трајања часа док седе у клупи. За ученика старијих разреда препорука је да све време носе заштитну маску.

 Ученици излазе и улазе на врата која су одређена за сектор школе у којем се налази учионица у којој бораве. Током боравка у школи забрањено је било какво окупљање ученика у већим групама у било ком делу школе. Конзумирање хране дозвољено је искључиво током великог одмора у дворишту школе.  Уколико ученик се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежуром наставнику уз чије ће присуство у посебној просторији сачекати долазак родитеља/старатеља.

Поштовани родитељи и старатељи,

Настава у ОШ ,,Сава Шумановић“ у школској 2020/2021. години биће организована на основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести. 

 Организациија рада у млађој смени (1-4. разред)

Настава се одвија искључиво у преподневној смени. Одељења се деле у две групе А и Б од по највише 15 ученика. Часови трају 30 минута.  Групе су распоређене у два термина. Распоред термина по данима се мења након сваке радне недеље. Поделу група ће извршити одељенски старешина и о томе обевестити родитеље и ученике.

1. недеља

 

Група А

1,2,3 и 4. час

Група Б

5,6, и 7. час

2. недеља

 

Група Б

1,2,3 и 4. час

Група А

5,6,7. час

Распоред група  за уторак 1. септембар

 

Час

Група А

Група Б

 

1. и 2. разред

3. и 4. разред

 

1.

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

          НИЈЕ  У ШКОЛИ

2.

8.35– 9.05

8.35– 9.05

 

велики одмор

//////////////////

3.

9.20 – 9.50

9.10 – 9.40

4.

9.55 – 10.25

велики одмор

9.55 – 10.25

Дезинфекција просторија

5.

НИЈЕ У ШКОЛИ

10.45 – 11.15

6.

11.20 – 11.50

7.

11.55 – 12.20

 

 

 

 

Поштовани родитељи и старатељи,

Настава у ОШ ,,Сава Шумановић“ у школској 2020/2021. години биће организована на основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести. 

Настава се одвија искључиво у послеподневој  смени. Одељења се деле у две групе (А,Б) од по највише 15 ученика. Часови трају 30 минута. На крају сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе од куће по данима. Поделу група ће извршити одељенски старешина и о томе обевестити родитеље и ученике.

1. радна

недеља

Група А

понедељак, среда, петак

настава у школи

уторак, четвртак

онлајн настава код куће

Група Б

уторак, четвртак

настава у школи

понедељак, среда, петак

онлајн настава код куће

2. радна

недеља

Група Б

понедељак, среда, петак

настава у школи

уторак, четвртак

онлајн настава код куће

Група А

уторак, четвртак

наства у школи

понедељак, среда, петак

онлајн настава код куће

 

Распоред група Б за уторак 1. септембар

Час

                  Група Б

1.

5. и 6. разред

7. и 8. разред

13.00 – 13.30

13.00 – 13.30

2.

13.35 – 14.05

велики одмор

(после 2.часа)

13.35 – 14.05

3.

14.20 – 14.50

14.10 – 14.40

велики одмор

(после 3.часа)

4.

14.55 – 15.25

14.55 – 15.25

5.

15.30 – 16. 00

15.30 – 16.00

6.

16.05 – 16.35

16.05 – 16.35

 

 

Распоред група А за среду 2. септембар

 

Час

                  Група А

1.

5. и 6. разред

7. и 8. разред

13.00 – 13.30

13.00 – 13.30

2.

13.35 – 14.05

велики одмор

(после 2.часа)

13.35 – 14.05

3.

14.20 – 14.50

14.10 – 14.40

велики одмор

(после 3.часа)

4.

14.55 – 15.25

14.55 – 15.25

5.

15.30 – 16. 00

15.30 – 16.00

6.

16.05 – 16.35

16.05 – 16.35

1.Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измери температуру детету –  у случају повишене температуре не доводи дете  у школу и обавештава одељењског старешину.  

 1. Родитељ/старатељ има обавезу да обезбеду заштину маску за своје дете.
 2. Родитељ/старатељ треба да обезбеди посебну флашицу за воду само за потребе детета током боравка у школи.
 3. Деца треба да доручкују/ручају пре доласка у школу; родитељ/старатељ треба да припреми и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине боравка у школи) у складу са потребама деце.
 1. Родитељи/старатељи доводе децу до улаза у школску зграду (при довођену и одвођењу деце).
 2. Родитељи/старатељи могу долазити у школу у предвиђеним терминима за пријем родитеља и уз потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. За ванредне доласке у школу (школско двориште и зграду) неопходно је заказани термин са одељењским старешином.

3.Родитељ/старатељ носи маску која прекрива уста и нос.

 1. Дезинфикује руке на улазу препаратом на бази алкохола (70%)
 2. Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
 3. Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за прихват ученика.

Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову групу. Ученици носе заштитну маску (прекрива уста и нос) од тренутка уласка у школско двориште. Заштитна маска може бити хируршка, епидемиолошка или платнена. Ученици могу да скину маску током трајања часа док седе у клупи. За ученика старијих разреда препорука је да све време носе заштитну маску.

 Ученици излазе и улазе на врата која су одређена за сектор школе у којем се налази учионица у којој бораве. Током боравка у школи забрањено је било какво окупљање ученика у већим групама у било ком делу школе. Конзумирање хране дозвољено је искључиво током великог одмора у дворишту школе.  Уколико ученик се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежуром наставнику уз чије ће присуство у посебној просторији сачекати долазак родитеља/старатеља.

С поштовањем,

Катарина Јовановић, 

директор ОШ ,,Сава Шумановић“

Подношења приговора првостепеној комисији

Упутство за поступак подношења приговора првостепеној комисији

 

1. Родитељ, након увида у одговарајући електронски тест, подноси приговор у школи коју похађа ученик, користећи Образац 11 (довољан примерака обрасца штампа школа)