ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

Психолошке реакције ученика основне школе

После кризног догађаја код деце основно – школског узраста могу да се јаве промене, како на емотивном, тако и на мисаоном и телесном плану:

»Чест плач

»Љутња и свађа са другима – сви их нервирају

»Осећање кривице и опседнутост мислима да су то могли да спрече

»Страх да ће се кризна ситуација поновити

»Страх од ствари или ситуација од којих се дете раније није плашило (страх да остане сам код куће, страх од мрака…)

»Осећање стида због слабости да превазиђе кризну ситуацију

»Понекад осећања као да се „замрзну“ или нестану и то изазива страх и збуњеност

»Потреба да се буде сам

»Игре са друговима не изазивају радост као што је то раније био случај

»Потреба да се буде поред одраслих који их воле

»Неверица да се кризна ситуација догодила, сумња да све то није било стварно

»Тешкоће у учењу

»Заборавност (не може да се сети шта је дато као домаћи задатак)

»Утисак да је заборавио све оно што је раније знао

»Стално осећање умора

»Болови у стомаку, мучнина

Како помоћи деци у основној школи?

 ЗА НАСТАВНИКЕ

»Покажите своја осећања. Тиме ће ваши ученици добити „дозволу“ да искажу сопствена осећања

»Разговарајте путем друштвених мрежа са њима о томе шта се догодило

»Подстичите их да напишу или нацртају оно што их мучи. Ако не желе, не морају да вам покажу или пошаљу свој састав или цртеж

»Уважите њихова оправдања (да нису спремни да одговарају, да нису довољно сконцентрисани)

»Нека у вама виде особу која ће их заштити и пружити им сигурност

 ЗАПАМТИТЕ: ученицима НЕЋЕ помоћи

»Избегавање разговора о догађају

»Прећуткивање битних и примерених информација

»Понашање као да се ништа није догодило

»Пожуривање опоравка (вербално или поступцима)

»Потискивање ваших осећања и реакција

 ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ

Како помоћи деци основношколског узраста?

»Будите стрпљиви. Дајте времена детету да се опорави

»Саслушајте своје дете сваки пут кад жели да разговара о тешким догађајима

»Немојте избегавати одговоре на питања које вам дете поставља и немојте давати нејасне одговоре

»Не конкретна питања одговарајте конкретно

»Ако дете има потребу за осамљивањем и плакањем, пустите га, али га не остављајте сувише често само у кући, посебно не ноћу

»Помозите му да задовољи потребу за сигурношћу – будите поред њега и организујте заједничке активности

»Побрините се да се дневне активности одвијају на уобичајени начин

»Водите рачуна да дете довољно спава и да се разноврсно храни

»Прихватите могућност да ће се ваше дете понашати као да је неколико година млађе

»Показујте му љубав чешће него раније

»Не љутите се ако вам се чини да је дете постало дрско или непослушно

»Немојте га кажњавати ако пропусти неку школску обавезу

»Немојте му замерити ако се ноћу умокри или дође у ваш кревет

»Искажите оптимистичка очекивања везана за будућност

»Подстичите га на активности које иначе воли (спорт у кућним условима, цртање, слушање музике…)

Уколико Ви или Ваше дете осетите јак страх, нелагодност или тешко подносите насталу ситуацију не устручавајте се да потражите стручну психосоцијалну помоћ путем броја телефона Министарства здравља 0800-309 309 на ком Вас очекују стручњаци за помоћ у кризним ситуацијама.

Психосоцијалну помоћ можете добити и на телефоне Института за ментално здравље у Београду на телефоне

063-729 8260 (за младе до 18 година)

063-175 1150 (за одрасле)

Не устручавајте се да тражите помоћ. Само сви заједно, уз узајамну подршку, можемо да превазићемо све недаће и проблеме.


Обавештење за родитеље – настава на даљину

Поштовани, 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно–васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно–васпитног рада са ученицима. 

Почетак реализације образовноваспитног рада учењем на даљину је 17. март 2020године

Остваривање образовно–васпитног рада предвиђено је кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским заступницима (у даљем тексту: родитељи), при чему ће се водити рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика. 

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус је на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим фондом часова. Осим тога, школе су у обавези да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмисле начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења. 

У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, школе су у обавези да, када не постоји могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу информационо–комуникационих технологија, изнађу алтернативне начине у пружању подршке у учењу, водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID–19, имајући у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо–економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси (нпр. обезбеђивањем штампаног материјала за рад или упутства за учење које разредне старешине уручују родитељима). 

За ученике основне школеМинистарство просвете, науке и технолошког развоја је припремило едукативне садржаје за учење на даљину, који ће бити емитовани на Радио телевизији Србије, Канал 3. 

Шест дана у недељи, почев од уторка 17. марта 2020. године, од 8.00 часова ће бити емитоване наставне јединице општеобразовних предмета, по распореду који ће бити доступан преко сајта школе, сајта министарства, као и на www.rasporednastave.gov.rs. Такође, распоред емитовања ће бити истакнут и на местима за оглашавање у самој школи (улаз школе, спољашња огласна табла). 

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту. Сви емитовани садржаји ће од следећег дана бити доступни за неограничени број прегледа на платформи PTC Планета. Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје (бесплатни интернет минути). 

Остали едукативни садржаји за учење и упутства за рад за емитоване часове, као и за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, биће прослеђени ученицима или родитељима ученика преко Viber група или електронске поште од стране одељенског старешине или предметног наставника (нпр. упућивање на текстове у уџбеницима које треба прочитати, на линкове на којима се налазе презентације и филмови, упућивање на задатке за вежбање, упутства за израду домаћег задатка и сл.). 

За ученике којима је потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП–1, ИОП–2 и ИОП–3, наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима. 

Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању је велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Моја школаЊиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи налазе се на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно. На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања. 

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу успешног завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду. Сврха доступности садржаја за учење је остваривање самог процеса учења, који ће се због ванредних околности наставити код куће, уз подршку наставника, али и самих родитеља. Ученици ће добијати упутства за вежбање, израду домаћих задатака, писање есеја, израду презентација и других продукaтa које ће сами или уз помоћ родитеља, зависно од узраста и дигиталних компетенција, достављати наставницима путем мејла или друге образовне платформе и то за све предмете, чиме ће се обезбедити континуитет у учењу, праћење напредовања и могућност оцењивања. У прилог овоме говори и обавеза наставника да све реализоване наставне јединице евидентирају у електронском дневнику и/или у другим видовима педагошке документације. По нормализовању услова и по повратку у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године. 

Све су ово предуслови за осигурање завршетка школске године и наставак школовања. Само уз разумевање интереса ученика и подршку родитеља, ову обавезу можемо заједнички успешно реализовати. 

Посредством школа родитељи ће добијати и друга упутства од надлежних органа, везано за епидемиолошку ситуацију, али и корисне савете као вид психо социјалне помоћи у ванредним околностима. 

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57

Захваљујемо на разумевању и сарадњи.

Важно обавештење – ОБУСТАВА НАСТАВЕ

Поштовани родитељи и ученици,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак).

Одељењске старешине ће вам се благовремено јавити са конкретним информацијама.

Хемија – Општинско такмичење

На Општинском такмичењу из хемије одржаном 01.03.2020. године у ОШ
Петар Кочић, ученици наше школе остварили су запажене резултате и то:
VII разред:
1. Јана Новаковић – прво место

VIII разред
1. Тамара Гузијан – прво место
2.Тамара Лакићевић – треће место
3. Петар Сладојевић – треће место

Поред поменутих ученика на такмичењу су учествовали и Спасојевић Филип, Цигановић Милиш, Ијаћић Јована, ученици седмог разреда и Праштало Марта ученица осмог разреда.
Све ученике похваљујемо и честитамо на постигнутим резултатима, а ученици који су се пласирали на Градско (Окружно) такмичење желимо пуно успеха.

Надокнада часова

Обавештење о надокнади часова

Због продуженог зимског распуста за недељу дана, наредних шест недеља биће надокнађени изгубљени часови. Надокнада ће се вршити по следећем распореду.
Прве недеље надокнаде од 16. до 20. марта 2020. године надокнађиваће се први час кроз блок наставу 35+35 минута, тако да тај час траје 70 минута, а сви остали по 40 минута.
Друге недеље надокнађиваће се други час 35+35=70 минута, а сви остали трају по 40 минута. Сваке наредне недеље помера се за један час. Према овом распореду настава се завршава као да се ради по распореду од 45 минута.

Прва недеља

пре подне за ученике од 5. до 8. разреда

после подне за ученике од 1. до 4. разреда

1. час8.008.35
Час надокнаде8.359.10
2. час9.159.55
3. час10.2011.00
4. час11.0511.45
5. час11.5012.30
6. час12.3513.15
7. час13.2013.55
1. час14.0014.35
Час надокнаде14.3515.10
2. час15.1515.55
3. час16.2017.00
4. час17.0517.45
5. час17.5017.30

Друга недеља

пре подне за ученике од 1. до 4. разреда

пре подне за ученике од 5. до 8. разреда

1. час8.008.40
2. час8.459.20
Час надокнаде9.209.55
3. час10.2011.00
4. час11.0511.45
5. час11.5012.30
1. час 13.15 13.55
2. час 14.00 14.35
Час надокнаде 14.35 15.10
3. час 15.30 16.10
4. час 16.15 16.55
5. час 17.00 17.40
6. час 17.45 18.25
7. час 18.30 19.10

Општинско такмичење из математике – резултати

На општинско такмичење из математике које је одржано
7.12.2019. године у ОШ „Горња Варош“ пласирали су се следећи:

ученици од 5. – 8. разреда
 
5.разред: 
Јана Ђорђевић, Теодора Чубрило, Миа Чикара, Ана Шакан, Филип Милошевић, Мила
Микулић
6.разред: 
Никита Сарић, Богдан Делић, Катарина Јагодић, Милорад Љеповић, Михајло Бојковић,
Ирина Говедарица, Вукашин Цревар
7.разред: 
Теодора Вујнић
8.разред: 
Тамара Гузијан, Нина Шакан, Петра Ињац.
На окружно такмичење из математике пласирали су се следећи ученици:
Јана Ђорђевић (2. награда на општинском), Теодора Чубрило (3. награда на општинском)
Никита Сарић (3. награда на општинском)
Тамара Гузијан(1.награда на општинском такмичењу)

Информатика – такмичења

Школско такмичење у кодирању

Дана 11. 01. 2020. године одржано је школско такмичење у кодигрању. Учествовало је седам ученика, а три првопласирана су изборила пласман на окружно такмичење.

Александар Радотић, Ђорђе Радотић и Страхиња Павловић ће представљати нашу школу на Окружном такмичењу које ће бити одржано 29.02.2020.г.

Видео записи са такмичења су на страници https://vimeo.com/user65363511

Републичко такмичење "Дабар"

Републичко такмичење „Дабар“ је одржано 25.01.2020.г. на факултету „Метрополитан“. Нашу
школу је представљала ученица Тамара Гузијан која је заузела 15. место и освојила трећу
награду.

Општинско такмичење из информатике ирачунарства

Дана 22.02.2020.г. у ОШ „Гаврило Принцип“ одржано је Оптинско такмичење из
информатике и рачунарства. На такмичењу су учествовала два такмичара наше школе:
Ана Зелић програмирање (80/100) II место
Eмилија Павловић мултимедија (85/100) II место

Успеси Рукометне секције

Ученице наше школе, чланови рукометне секције коју води наставник Маниша Вукмировић освојила је треће место на Градском такмичењу у рукомету у конкуренцији ученица седмог и осмог разреда.

Овом успеху је претходило освајање Општинског првенства у конкуренцији екипа основних школа са територије општине Земун.

Честитамо!

Књижевна олимпијада – општински ниво такмичења

Ученице одељења 7-2 Јана Новаковић и Уна Павичић заузеле су друго и треће место на општинском нивоу такмичења Књижевана олимпијада које је одржано у суботу 7. марта 2020. у ОШ ,,Станко Марић“ у Угриновцима. Јана је имала 17, а Уна 16  бодова. Ученице настављају припреме за окружни ниво такмичења са својим предметним наставником српског језика Срђаном Пранићем. Желимо им много успеха на наредним такмичењима. 

Општинско такмичење из физике

На Општинском такмичењу из физике, ученик VII2 одељења наше школе Давид Марјанов освојио је 98 бодова и пласирао се на наредни ниво такмичења.

Честитамо му и желимо пуно успех!

Ивана Скочајић Грујић