КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

Школска 2020/2021. година почиње у уторак 1. септембра.

Прво полугодиште се завршава 29. јануара.

Друго полугодиште почиње 17. фебруара и траје до 18. јуна.

Завршни испит за ученике осмог разреда спроводиће се 21., 22. и 23. јуна.