Основна школа "Сава Шумановић"

ИСТОРИЈАТ

Основна школа „Сава Шумановић“ налази се у Земуну, у насељу Алтина, у улици Добановачки пут број 107.
Основана је 23. јуна 2009. године одлуком Скупштине града Београда, а почела је са радом 1.септембра 2009. године.

Поред стандардне учионичке наставе за ученике млађих разреда, у школи је организована и кабинетска настава за ученике старијих разреда, а њено извођење засновано је на коришћењу савремених наставних средстава као што су интерактивна табла и мимио уређај.

Све учионице су климатизоване , а школа поседује лифт и тоалете за хендикепирану децу. Готово сваки кабинет повезан је са преткабинетом за припрему наставе, који је опремљен рачунаром и неопходним училима. Поред дигиталног кабинета свака учионица поседује сопствени рачунар за наставнике.

У школи се уче два страна језика: енглески од првог до осмог разреда и немачки од петог до осмог разреда.
Школа поседује школску библиотеку са великим бројем књига, као и фискултурну салу која се простире на 650 квадратних метара опремљену савременим наставним средствима. Школа има стални видео надзор.Поред стандардне учионичке наставе за ученике свих разреда, у школи је организована  кабинетска настава за хемију , техничко информатичко образовање и информатику и рачунарство, а њено извођење засновано је на коришћењу савремених наставних средстава као што су интерактивна табла и мимио уређај.

Све учионице су климатизоване , а школа поседује лифт и тоалете за хендикепирану децу. Готово сваки кабинет повезан је са преткабинетом за припрему наставе, који је опремљен рачунаром и неопходним училима. Поред дигиталног кабинета свака учионица поседује сопствени рачунар за наставнике.

У школи се уче два страна језика: енглески од првог до осмог разреда и немачки од петог до осмог разреда.
Школа поседује школску библиотеку
која је због повећаног броја ученика адаптирана у једну учионицу, док се други део користи као библиотека са великим бројем књига, као и фискултурну салу која се простире на 650 квадратних метара опремљену савременим наставним средствима. Школа има стални видео надзор.

Школа није мењала свој назив.