Основна школа "Сава Шумановић"

Основна школа "Сава Шумановић"

…налази се у Земуну, у насељу Алтина, у улици Добановачки пут број 107.
Основана је 23. јуна 2009. године, а почела је са радом 1. септембра 2009. године.

БРОЈ УЧЕНИКА

Можемо се похвалити да сваке школске године од оснивања наша школа бележи непрестани раст броја ученика.

2009/2010
365
2010/2011
475
2011/2012
583
2012/2013
643
2013/2014
727
2014/2015
825
2015/2016
908
2016/2017
921
2017/2018
978
2018/2019
987

Школа располаже са 20 класичних учионица, 3 кабинета, 1 фискултурном  салом. У овој школској години за реализацију наставе након преграђивања свечане сале и библиотеке користиће се 20 учионица и 3 кабинета с тим да ученици млађих разреда деле учионице са ученицима старијих разреда.

Настава физичког васпитања се одвија у великој сали и спортским теренима, настава грађанског васпитања и веронауке се реализује у слободним учионицама.

Слободне и ваннаставне активности се реализују у учионицама, школском холу, спортским објектима, библиотеци. Исхрана ученика се реализује у специјализованом простору школске кухиње са трпезаријом.

С обзиром на број одељења и просторија рад у школи је организован у две смене, преподневна и послеподневна.